Product toegevoegd aan winkelmand

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. De barrièremodellen van het CCV helpen u bij deze aanpak.

Ingrijpen en ontmoedigen

De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.

Dit contact tussen boven- en onderwereld biedt u mogelijkheden om in te grijpen. Onder andere door het opwerpen van barrières.

Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit:

  • voorkomt u dat georganiseerde criminaliteit door overheid en bedrijfsleven wordt  gefaciliteerd;
  • voorkomt u dat er vermenging ontstaat tussen georganiseerde criminaliteit en overheid en bedrijfsleven;
  • doorbreekt u economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

Voorbeeld publiek-private samenwerking

De ambitie van het project Fabricius in de gemeente Velsen was een veilig havengebied. En om het veilig te houden, een vruchtbaar ondernemersklimaat, waar de georganiseerde criminaliteit geen voet meer aan de grond krijgt. Samenwerken was het sleutelwoord en om dit tot een succes te brengen, moesten behoorlijk wat hobbels worden genomen. Maar het resultaat mag er zijn, getuige de indrukwekkende lijst van aangepakte misstanden. Fabricius is hét bewijs dat samenwerken uiteindelijk loont, als je maar écht bereid bent hierin te investeren.

Lees de reportage over project Fabricius

Het barrièremodel helpt

De barrièremodellen van het CCV zijn een manier om te bepalen welke barrières u en uw ketenpartners kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten. Met het model brengt u het criminele proces in kaart en kijkt u per onderdeel wie kan ingrijpen. Bekijk voor meer informatie de flyer of ga naar www.barrieremodellen.nl.