Product toegevoegd aan winkelmand

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning


Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. De barrièremodellen van het CCV helpen je bij deze aanpak.

Ingrijpen en ontmoedigen

De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting. Ook zijn criminelen vaak op zoek naar manieren om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed.

Dit contact tussen boven- en onderwereld bied je mogelijkheden om in te grijpen. Onder andere door het opwerpen van barrières.

Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit:

  • voorkom je dat georganiseerde criminaliteit door overheid en bedrijfsleven wordt  gefaciliteerd;
  • voorkom je dat er vermenging ontstaat tussen georganiseerde criminaliteit en overheid en bedrijfsleven;
  • doorbreek je economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend.

Het barrièremodel helpt

De barrièremodellen van het CCV zijn een manier om te bepalen welke barrières jij en je ketenpartners kunnen opwerpen tegen criminele activiteiten. Met het model breng je het criminele proces in kaart en kijk je per onderdeel wie kan ingrijpen. Bekijk voor meer informatie de flyer of ga naar www.barrieremodellen.nl.