Ga naar de inhoud

Voor beleidsadviseurs en -medewerkers op het thema jeugd biedt het CCV- Jeugdteam op maat gemaakte trainingen. We geloven in de kracht van samenwerking tussen de verschillende disciplines: veiligheid, sociaal, zorg en fysiek. 

Samenwerken geeft voldoening

Wil je beleidsmatig aan de slag en bijvoorbeeld nieuw leven inblazen in het Plan van Aanpak voor Jeugdoverlast? Samen (her)formuleren we nieuwe doelstellingen en passende concrete acties. Daar hebben we beproefde methodes voor zodat je in korte tijd echt verder komt met je aanpak. Onderweg ervaren deelnemers dat samenwerken geen logisch gegeven is, maar wel voldoening geeft als je je ervoor inzet.  

Concrete acties

We zijn er ook voor de inhoudelijke verdieping op thema’s. Zo zijn we al met menig team intensief aan de slag gegaan met de ervaren jeugdoverlast door bewoners en hun beleving daarbij. Naast onze inhoudelijke expertise gaan we concreet aan de slag met acties. Ons vaste concept hiervoor blijkt keer op keer succesvol.

Wat kun je van ons verwachten in deze trainingen? 

Wij zijn de facilitators, begeleiders, stimulators en zijn inhoudelijk goed op de hoogte van de verschillende veiligheidsthema’s in relatie tot het sociale,  zorg- en fysieke domein.

Wat verwachten we van deelnemers? 

Deelnemers hebben vooral zin in de training en staan open om op een andere manier te kijken naar het aangedragen onderwerp. 

Geslaagd

Onze trainingen vinden wij geslaagd als deelnemers zeggen dat ze echt verder kunnen en ook daadwerkelijk na de training opgedane ideeën en benoemde acties uitvoeren. 

Informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Nicole Langeveld, nicole.langeveld(at)hetccv.nl, 06 103 203 72.