Ga naar de inhoud

De gebruiker mag:

  • Het werk kopiëren, verspreiden, tonen en op- en uitvoeren
  • Afgeleide werken maken

onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding: de gebruiker dient de naam of andere aanduiding van de maker te vermelden.
  • Niet-commercieel: de gebruiker mag het werk niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden.
  • De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van één of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende. 

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.