Product toegevoegd aan winkelmand

Over het CCV


Wie zijn we en wat doen we?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Ons motto is: veiligheid maken we samen.

“De toegevoegde waarde van het CCV is voor mij dat veiligheid praktisch wordt vertaald in acties op lokaal niveau: in de buurt, het winkelcentrum en het bedrijventerrein. Het CCV helpt ons van papier naar praktijk.”

- Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten 

Het CCV verricht activiteiten gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. We beheren bijvoorbeeld instrumenten zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en Buurtbemiddeling. We bieden ook certificatie- en inspectieschema’s en weten veel van gedragsbeïnvloeding en veiligheidsbeleving. 

Daarnaast bieden we maatwerk wanneer u een oplossing zoekt voor een zeer specifieke vraag. Zo draaiden we voor de gemeente Vught een pilot met de wijk-GGD’er die een succesvol vervolg kreeg. Meer weten over het aanbod en maatwerk van het CCV? Neem contact op met een van onze adviseurs of kijk op de CCV-academie voor een geschikte training.

Hoofdthema’s 2018-2020

  • High Impact Crimes
  • Zorg en veiligheid
  • Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
  • Leefbaarheid
  • Criminaliteit in en tegen bedrijfsleven
  • Integraal veiligheidsbeleid
  • Cybercrime