Product toegevoegd aan winkelmand

Over het CCV


Wie zijn we en wat doen we?

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. Daarvoor bieden we kennis, instrumenten, voorlichtingsmateriaal en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het uitgangspunt. Datzelfde geldt voor samenwerking. Samenwerking vinden wij essentieel voor een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is dan ook: veiligheid maken we samen.

Veiligheid op lokaal niveau

Wij zijn sterk in partijen bij elkaar brengen, samenwerking initiëren en faciliteren. Daarvoor onderhouden we een uitgebreid netwerk. Via dat netwerk kunnen we goed inspelen op actuele ontwikkelingen en veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau leven. Dat doen we door:

 • kennisoverdracht
 • samenwerking te bevorderen
 • de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
 • inzet van gedragsbeïnvloeding/nalevingsexpertise
 • analyse van de problemen

“De toegevoegde waarde van het CCV is voor mij dat veiligheid praktisch wordt vertaald in acties op lokaal niveau: in de buurt, het winkelcentrum en het bedrijventerrein. Het CCV helpt ons van papier naar praktijk.”

- Aat de Jonge, burgemeester van de gemeente Dronten 

Effectieve instrumenten en diensten

We beheren een aantal effectieve instrumenten waaronder het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en Buurtbemiddeling. We bieden ook certificatie- en inspectieschema’s en weten veel van gedragsbeïnvloeding en veiligheidsbeleving. Meer informatie over onze producten en diensten vindt u hier.

Publiek-private samenwerking

Publiek-private samenwerking heeft onze bijzondere aandacht. Wij werken dan ook veel samen met gemeenten, politie, inspectiediensten, toezichthouders, handhavers, ondernemers, brancheverenigingen, corporaties en andere relevante maatschappelijke organisaties. 

Hoofdthema’s 2018-2020

 • High Impact Crimes
 • Zorg en veiligheid
 • Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
 • Leefbaarheid
 • Criminaliteit in en tegen bedrijfsleven
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Cybercrime

Hoe werkt het CCV?

Het CCV verricht activiteiten gefinancierd uit een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast bieden we maatwerk. In dat geval bieden we oplossingen die inzetbaar zijn voor uw specifieke vraag. Meer weten? Neem contact op met het CCV.