Ga naar de inhoud

De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) vertalen veiligheidsbeleid naar praktijk en omgekeerd, vanuit een sterke kennisbasis. We ontwikkelen bijvoorbeeld toonaangevende interventies. Zie het CCV als een expertisecentrum, waarbinnen we andere professionals helpen excelleren op het gebied van veiligheid.

Ons werk gaat over deze hoofdthema’s:

We werken  voor ministeries, zoals Justitie en Veiligheid (JenV),  Sociale Zaken (SZ) en Binnenlandse zaken (BZ), en ook voor politie, gemeenten en bedrijven. Dat doen we samen met verschillende organisaties, waaronder LIEC-RIEC, Movisie, Platform 31, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi)en met universiteiten en hogescholen.

Met circa 110 CCV’ers werken we samen met andere veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een veilig en leefbaar Nederland. Ons motto is niet voor niets: Veiligheid maken we samen.

Regenboog boven het kantoorgebouw van het CCV

Ons aanbod is groot

Kennisoverdracht

We bieden je meer dan 80 inhoudelijke webdossiers. Doe er je voordeel mee.

Training

Investeer in veiligheid en in jezelf. Het CCV biedt trainingen en e-learnings op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Altijd praktisch toepasbaar.

Advies

Vraagt jouw veiligheidsvraagstuk om maatwerk? De CCV-adviseurs hebben veel ervaring met traject- en procesbegeleiding. Samen komen we tot de oplossing.

Een deel van ons aanbod wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast werken we in opdracht van de praktijk. In dat geval bieden we maatwerkoplossingen die inzetbaar zijn voor jouw specifieke situatie.

We zijn onder meer bekend van:

Verantwoording

Onze Raad van Toezicht houdt toezicht op ons beleid en de gang van zaken van het bestuur. Dit is in onze statuten vastgelegd.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.