Ga naar de inhoud

Criminaliteit binnen familienetwerken

 

handen die elkaar vasthouden, ter illustratie van het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken

Criminaliteit binnen familienetwerken kenmerkt zich door georganiseerde criminaliteit die plaatsvindt binnen de verbanden van een familie (ook extended family genoemd). Deze vorm van criminaliteit wordt van generatie op generatie overgedragen. Hierbij wordt afwijkend gedrag door de familieleden als normaal gezien. De familienetwerken zijn gesloten van aard en zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor buitenstaanders. 

Het familienetwerk  

Het gesloten familienetwerk is het makkelijkst te vergelijken met een ‘wij-cultuur’. In deze cultuur staat niet het individu maar het collectief centraal. Dit klinkt aantrekkelijk en romantisch. Er wordt voor elkaar gezorgd; 1 voor allen, allen voor 1. De mening van de groep telt, kennis wordt met elkaar gedeeld en posities worden bepaald door relaties en je plaats in de groep. Er gelden heldere leefregels, want deze worden met de paplepel ingegoten. Problemen los je met elkaar of voor elkaar op. Alles wat je doet moet ten dienste zijn van het groepsbelang. 

De andere kant van de medaille 

Dit klinkt als een veilig en geborgen systeem. Maar, er is ook een heel andere kant. Een kant van opgroeien en leven binnen een netwerk waarbinnen spanningen en criminaliteit altijd aanwezig zijn. Waarbij verwachtingen worden opgelegd en individuele manifestatie niet geaccepteerd wordt. Dit kan de veiligheid op verschillende leefgebieden aantasten. 

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er binnen een gesloten familienetwerk veel vaker sprake is van huiselijk geweld. Kinderen groeien daarnaast op in een omgeving waar ze van jongs af aan getuige zijn van of aangezet worden tot het plegen van strafbare feiten. De duidelijke kaders en verwachtingspatronen die worden opgelegd kunnen hun vrijheid en ontwikkeling beperken. Dit alles is in strijd met de rechten van het kind. 

Het belang van een opleiding wordt daarnaast als niet of minder noodzakelijk gezien, omdat het ‘carrièrepad’ van jongeren al uitgestippeld is. Hierdoor ligt het opleidingsniveau lager en worden opleidingen vaak niet afgerond. Tegenwoordig wordt er echter wel een positieve verandering opgemerkt: jongeren gaan steeds vaker langer naar school. De uitstroom naar werk of dagbesteding blijft echter veelal uit. 

Meer informatie

Gerelateerd