Ga naar de inhoud

Veilige Vakantieparken

Sommige Nederlandse vakantieparken hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze problemen kunnen uiteenlopen van overlast door dronkenschap of lawaai tot verloedering van huisjes en parkgebied. Soms is er zelfs sprake van seksuele uitbuiting, hennepteelt of de opslag van gestolen goederen. Met de maatregelen in dit webdossier kunnen gemeenten, samen met onder meer de provincie, politie en ondernemers de problemen op vakantieparken aanpakken. 

Handige tools

Om je te helpen met deze problemen om te gaan, vind je in dit webdossier:

Alliantie 

Dit webdossier is tot stand gekomen door een alliantie tussen het programma Vitale Vakantieparken, het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant, het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), het ministerie van Justitie en Veiligheid en het CCV. Daarnaast hebben diverse RIEC’s, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst bijgedragen aan dit webdossier.

Jouw ervaring telt mee

Dit webdossier is een dynamisch document. Het is continu in ontwikkeling. Jouw ervaringen met dit dossier en jouw praktijkvoorbeelden zijn belangrijke input om dit dossier actueel te houden. Heb jij goede voorbeelden of wil je reageren op dit dossier? Neem dan contact met ons op.

Expertgroep helpt 

Heb jij specifieke vragen over de problematiek op vakantieparken in jouw gemeente? Geeft dit dossier jou onvoldoende informatie of is iets onduidelijk? Neem dan contact op met CCV-adviseur Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl. Als zij geen antwoord weet op de vraag, kan onze expertgroep jou wellicht helpen! De expertgroep bestaat uit medewerkers van onder andere de Belastingdienst, gemeenten, RIEC en politie.

Gerelateerd