Ga naar de inhoud

Seksuele uitbuiting

Sekswerk is in Nederland een legaal beroep. Ondanks dat de seksbranche via vergunde bedrijven ruimte biedt om sekswerk uit te voeren, zijn er ook situaties waarin iemand gedwongen wordt om seksuele diensten te verlenen.

Vrouw geeft paspoort aan man. Ter illustratie van het CCV-dossier Seksuele uitbuiting.

Ook het ronselen of verleiden van (jonge) meisjes of jongens door middel van loverboy-praktijken is seksuele uitbuiting. Medewerkers van gemeenten kunnen op allerlei manieren signalen van die uitbuiting oppikken. Facilitators spelen een faciliterende rol spelen bij (vormen van) mensenhandel en illegale prostitutie. En bij de aanpak van facilitators hebben gemeenten een belangrijke regiefunctie. Gemeenten beschikken hiervoor over een aantal instrumenten.

Mensenhandel

Seksuele uitbuiting is een vorm van mensenhandel en is strafbaar. Voor meer informatie over de andere vormen van mensenhandel kun je hieronder direct doorklikken naar het dossier.

Gerelateerd