Ga naar de inhoud

Informatiepositie

Een goede informatiepositie is essentieel voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Vergrootglas met wiet voor huis. Ter illustratie van het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Het CCV en andere partijen hebben verschillende producten beschikbaar om gemeenten te helpen de informatiepositie op orde te krijgen:

E-learning datagedreven aanpak gemeenten

In het webdossier informatiepositie gemeenten vind je een e-learning waarmee je kunt beoordelen of jouw gemeente klaar is voor een datagedreven aanpak op het gebied van veiligheid.

Indicatorenmatrix

De juiste informatie op het gebied van georganiseerde criminaliteit en ondermijning boven tafel krijgen, kan een hele zoektocht zijn. Het CCV ontwikkelde daarom indicatorenmatrices over onder andere criminele uitbuiting en ondermijning in buitengebieden. De matrices geven snel en eenvoudig een volledig inzicht in beschikbare gegevens, vindplaatsen, meldingen en signalen over deze fenomenen.

Informatie delen binnen de gemeente

Het modelprotocol ondermijning geeft inzicht in de manier waarop het uitwisselen van informatie bij de aanpak van ondermijning binnen een gemeente kan worden ingericht of worden aangepast. Het protocol is ingericht als een stappenplan. De stappen laten de mogelijkheden zien om de informatie en signalen op een rechtmatige manier te delen, in lijn met de privacywet- en regelgeving.

Om kennis en informatie te delen over het uitwisselen van informatie binnen gemeenten over de aanpak van ondermijning kunnen gemeenten ook deelnemen aan het netwerk dat het CCV hiervoor heeft opgericht.

Informatie delen tussen organisaties

Om criminaliteit en ondermijning efficiënt aan te pakken, moeten meerdere partijen met elkaar samenwerken en dus informatie delen. Vaak wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als hindernis gezien om gegevens uit te wisselen. Tijdens de inspiratiebijeenkomst op 23 mei 2022 lichtte mr. Jolanda van Boven toe welke mogelijkheden de AVG biedt.

Grensoverschrijdend informatie delen

Criminaliteit stopt niet bij de grens. Landsgrenzen vormen echter wel vaak een barrière bij de aanpak van grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit. Zo kent elk land zijn eigen wet- en regelgeving en talen en zijn er verschillen in de (bestuurlijke) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het EURIEC helpt informatie-uitwisseling voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit tussen België, Duitsland en Nederland te bevorderen. Op de website van het EURIEC staan onder andere een vergelijkende begrippenlijst van bestuurlijk vakjargon, folders over het raadplegen van openbare bronnen in België en Duitsland, praktische handreikingen en diverse voorbeeldbrieven om informatie op te vragen.

Zicht op ondermijning

De website ‘Zicht op ondermijning’ brengt (lokale) criminele fenomenen in beeld met behulp van data-analyse. Verschillende dashboards op de website geven zicht op de aard, omvang en werking van ondermijning. Met die informatie kunnen gemeenten effectieve preventiestrategieën ontwikkelen.

De data is onder andere afkomstig van Centraal Bureau voor de Statistiek en wordt verrijkt met data van andere overheden en eventueel private partijen. Er zijn dashboards beschikbaar over:

  • Misbruik van vastgoed
  • Drugsproblematiek
  • Verdachte transacties
  • Brancheanalyses.