Ga naar de inhoud

Wapens en Jongeren toolbox

In deze toolbox staan tools voor onder andere gemeenten, scholen en horeca om wapenbezit onder jongeren aan te pakken.

Wapen in broekzak - illustratie bij nieuwsartikel van het CCV.

Wapens zijn verboden. Toch komen wapenbezit en steekincidenten voor onder jongeren. Jongeren hebben verschillende redenen om een wapen te dragen. Dit kan zijn:

  • Angst (gebruik als ‘verdediging’)
  • Stoerdoenerij
  • Dreiging
  • Gebruik bij het plegen van strafbare feiten

Wapenbezit leidt bij paniek eerder tot gebruik van dat wapen en wapengebruik veroorzaakt ernstiger geweld. 

Hoewel het totaal aantal jeugdige verdachten dat in aanraking komt met het OM al jaren afneemt  (in 2020 -12%), zet in 2020 een zorgelijke trend door die in 2019 al zichtbaar werd. Het aantal minderjarigen dat verdacht wordt van een ernstig geweldsdelict is in een jaar tijd toegenomen met 17% van 1.633 verdachten in 2019 naar 1.904 in 2020. (Bron: Jaarbeeld Openbaar Ministerie 2020). Zie ook de cijfers in de infographic hieronder. Ondanks een lichte daling in de cijfers van de laatste 2 jaar, blijft het aantal geweldsincidenten met name in steden zorgwekkend hoog. Het is ook nog niet duidelijk of de daling een trend is.

Grafiek van de politie met daarin het aantal jeugdige verdachten per jaar betrokken bij een zwaar/fataal geweldsdelict met een steekwapen.
De resultaten zijn niet te gebruiken als absolute cijfers, maar een indicatie van de omvang. Bron: politie, januari 2022

In de leeftijdsgroep tot en met 17 jaar is een sterke stijging van het aantal steekincidenten. Kijk voor meer achtergrondinformatie en cijfers bij onderzoeken.

Meer over jongeren en criminaliteit:

Aanpak en preventie van jeugdcriminaliteit?

Wapenbezit en -gebruik zijn niet normaal. Om dit te voorkomen is het actieplan ‘Wapens en Jongeren’ eind 2020 opgeleverd. Met het actieplan slaan landelijke en lokale partijen de handen ineen tegen wapengeweld onder jongeren.

Het actieplan heeft tot doel het aantal wapenincidenten door jongeren in de betrokken 15 gemeenten met 25% te verminderen. Het actieplan kent een totaalaanpak van zowel preventieve als proactieve en repressieve maatregelen. Hierbij zijn 16 maatregelen benoemd. In de infographic staat een overzicht van de samenwerkende partijen, aangesloten gemeenten en maatregelen. Het actieplan heeft een looptijd van 2 jaar.

In overleg met de bij dit actieplan betrokken partners is deze toolbox ontwikkeld. Deze bevat informatie en best practices om wapenbezit en geweld met wapens onder jongeren tegen te gaan. In deze praktische toolbox vind je alle benodigde informatie om aan de slag te gaan: 

Deze informatie is gedurende het actieplan Wapens en Jongeren tot en met 2022 aangevuld.

Jouw plan of praktijkvoorbeeld ook in de toolbox?

Mist jouw beleidsplan, praktijkvoorbeeld of campagne tegen wapens nog in deze toolbox? Mail het naar Ingrid Schuurs.

Gerelateerd