Ga naar de inhoud

Cybercrime

Cyberveiligheid komt in allerlei thema’s voor en is niet een opzichzelfstaand onderwerp. Cybercrime verdient een integrale aanpak. Dit webdossier helpt gemeenten bij het maken van gemeentelijk (veiligheids)beleid over cybercrime.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

De meest recente veiligheidsmonitor (2021) schetst een duidelijk beeld over het aantal slachtoffers van criminaliteit in Nederland. Steeds meer mensen worden slachtoffer van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Maar liefst 17% van de Nederlanders werd in 2021 slachtoffer van dit type criminaliteit, dit waren net zoveel slachtoffers als bij alle vormen van traditionele criminaliteit samen. 

Benieuwd naar het aantal slachtoffers in jouw gemeente?

De snelle digitalisering van onze samenleving daagt ons uit om op een nieuwe manier te kijken naar criminaliteit. Naast het opsporen van cybercriminelen is het verhogen van de cyberweerbaarheid van kwetsbare doelgroepen een onmisbaar onderdeel van de aanpak. 

Wat is de rol van de gemeente? 

Ondanks het sterke grensoverschrijdende karakter van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit heeft de gemeente een belangrijke rol in het voorkomen van lokaal slachtoffer- en daderschap. Als regiehouder lokale veiligheid is de gemeente de aangewezen instantie om verschillende partijen bij elkaar te brengen in de preventie van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. 

Dit webdossier biedt informatie en praktische hulp bij alle fasen die je als gemeente moet doorlopen bij dit thema.  

  • Op de pagina Beleid wordt informatie gegeven over de beleidsmatige opname van het thema in het integraal veiligheidsplan (IVP) en worden er tips gegeven over de verschillende potentiële samenwerkingspartners. 
  • Voor een weloverwogen keuze tussen verschillende kwetsbare doelgroepen, vind je op de pagina doelgroepen meer informatie. Voor elk van deze doelgroepen is er een selectie van goede projectvoorbeelden gemaakt. 
  • Benieuwd naar meer voorbeeldprojecten? Kijk dan naar de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime
  • Op zoek naar verdere verdieping op dit thema? Kijk dan op de pagina documenten

Campagne van het ministerie ‘Laat je niet interneppen’

De nieuwe campagne ‘Laat je niet interneppen’ helpt mensen om online misleiding te herkennen én te voorkomen. De meerjarige campagne is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en roept mensen op om goed de afzender van online berichten te checken en bij twijfel weg te klikken of swipen. De campagne is gericht op een breed publiek. Wil je bijdragen aan de campagne, in de toolkit op veiliginternetten.nl vind je materiaal om de campagne te promoten.