Ga naar de inhoud

Cybercrime

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Cyberveiligheid komt in allerlei thema’s voor en is niet een opzichzelfstaand onderwerp. Cybercrime verdient een integrale aanpak. Dit webdossier helpt gemeenten bij het maken van gemeentelijk (veiligheids)beleid over cybercrime.

Borg cyberveiligheid in je beleid

60% van de lokale politieke partijen heeft géén aandacht voor digitale veiligheid in het partijprogramma. Terwijl in 2021 toch zo’n 2,5 miljoen mensen slachtoffer waren van online criminaliteit. Wacht niet langer. Neem cyberveiligheid direct op in je beleidsplan. Het CCV helpt je. Bekijk onderstaande tips en tools:

In de VNG-animatie ‘Digitale veiligheid: kerntaak voor gemeenten’ komen de belangrijkste dreigingen aan bod waarmee gemeenten en de informatiesamenleving te maken kunnen krijgen: een hack, ransomware en datadiefstal. De animatie geeft kort de kern van de Agenda Digitale Veiligheid weer. Wat burgemeesters kunnen doen? Oefenen, agenderen en budget vrijmaken. Bekijk het filmpje van digitale veiligheid op YouTube.

Als gemeente kun je gratis partner worden van Alert Online. Alert Online is een initiatief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid met het doel gezamenlijk aandacht te vragen voor cybersecurity. Het partnerschap levert je toegang tot de uitgebreide toolkit op.

Neem deze onderstaande tekst, net als andere gemeenten, op in het integraal veiligheidsplan (IVP). Hiermee zorgen we voor een uniforme taal en focus op dit thema.

“Wij geven prioriteit aan een digitaal weerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat (1) inwoners en (2) bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we ervoor dat de (3) informatiebeveiliging van de gemeente op orde is en dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en (4) online aangejaagde ordeverstoringen. Dat doen we door […]”.

Naast het borgen van digitale veiligheid in het IVP is het ook van belang dat de gemeenteraad tijdig wordt meegenomen (ook om daadwerkelijk budget te hebben!). Dus agendeer het in de lokale driehoek.

Cyber24 is een serious game die jongeren tussen de 12 en 21 jaar bewust maakt van hun gedrag online en de consequenties daarvan. Het is een eigentijdse en interactieve game door het gebruik van een escapekoffer.

Meer informatie

Om het gemeenten eenvoudig te maken om aan de slag te gaan met cyberveiligheid, heeft het CCV de Cybersnackbox ontwikkeld. In de box zit onder andere een menukaart waarop een select aantal cybergerechten staan uitgewerkt. Het zijn bestaande, succesvolle cyberprojecten die goed toepasbaar zijn in vrijwel elke gemeente. Naast de menukaart treffen gemeenten nog veel meer aan in de Cybersnackbox om ze een energy boost te geven voor het verhogen van de cyberweerbaarheid.

Neem snel een kijkje

Het Focusblad Digitale Veiligheid is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

Gemeenten kunnen niet langer wachten; de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG 5 Cyber Sessions aan. Na het bekijken van deze online sessies kunnen ambtenaren OOV (openbare orde en veiligheid) en CISO’s (Chief Information Security Officer) direct aan de slag met digitale veiligheid.

Bekijk de Cyber Sessions

De Cyber Sessions zijn nu ook terug te luisteren als podcast.

Uitvraag cyberprojecten mkb

Heb jij een innovatief idee om de cyberweerbaarheid van het mkb te versterken? Goed nieuws! De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt voortgezet en heeft nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve lokale cyberprojecten. In deze subsidieronde richten we ons specifiek op het verhogen van de cyberweerbaarheid van het mkb. Voor de overige doelgroepen wordt op een ander moment een uitvraag gedaan. Lees hier meer informatie over deze subsidieronde. En vul het formulier in om het projectvoorstel in op te stellen. Het CCV begeleidt het subsidietraject. Dien jouw projectvoorstel voor vrijdag 20 oktober 2023 in.