Ga naar de inhoud

Cybersecurity

Maar liefst 50% van het mkb krijgt te maken met cybercriminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een computerhack, waarbij (gevoelige) data gestolen wordt. Het CCV werkt samen met belanghebbende partijen om de cyberweerbaarheid van het mkb te vergroten. Een goed voorbeeld hiervan is het CCV-keurmerk Pentesten, waarvoor het CCV in 2022 een ICT-award ontving.

Bekijk keurmerken

Patrick van den Brink (midden) met de Computable Award voor CCV-keurmerk Pentesten

Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid (RKIDV)

De Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid is een onafhankelijk en objectief risicomodel. Het helpt ondernemers, verzekeraars en leveranciers de kans op een cyberincident in te schatten en de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen.

Pentest

Zowel grote als kleine bedrijven krijgen steeds vaker te maken met cybercriminaliteit, zoals ransomware-aanvallen en datalekken. Een goed digitaal slot op de deur is noodzakelijk. Het niveau en de staat van de digitale beveiliging kunnen bedrijven laten toetsen met een pentest.

Sticker Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging op achterruit

Gekwalificeerde bedrijven

Wanneer je investeert in preventiemaatregelen, dan wil je graag zekerheid over de kwaliteit hiervan. Keurmerken van het CCV staan voor die kwaliteit. Het CCV beheert verschillende keurmerken voor de particuliere- en zakelijke markt. Er zijn ruim 2.200 gekwalificeerde bedrijven in Nederland.

Zoek gekwalificeerde bedrijven

Brandbeveiliging

Over certificeren

Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s. Certificatieschema’s borgen de kwaliteit van door leveranciers geleverde producten en diensten. Inspectieschema’s beoordelen de doeltreffendheid en de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Meer over certificeren