Ga naar de inhoud

Ongestructureerde problemen

De aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt vaak als complex ervaren.

Vergrootglas met wiet voor een huis. Ter illustratie van het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Dit komt onder andere door:

  • Samenhangende fenomenen
    De problemen waar de verschillende partijen in het veld mee te maken hebben, zijn vaak niet alleen toe te schrijven aan één fenomeen. Verschillende fenomenen hangen vaak juist met elkaar samen. Zo is een meisje dat zakken rolt op het oog bijvoorbeeld geen groot probleem, maar wel als je weet dat zij daartoe wordt gedwongen (criminele uitbuiting), anoniem gehuisvest wordt op een vakantiepark en hier een georganiseerd crimineel netwerk (mobiele bende) achter zit dat zich ook bezighoudt met drugcriminaliteit. Het is dus niet alleen zakkenrollerij, het is én, én, én.
  • Dader- en slachtofferschap
    In het voorbeeld hierboven hebben we te maken met een dader die eigenlijk ook slachtoffer is en zorg nodig heeft. Hierbij is dus samenwerking nodig tussen de wereld van opsporing en vervolging en het gemeentelijke domein (veiligheid, sociaal, onderwijs, (gezondheids)zorg).
  • Grensoverstijgend karakter
    Georganiseerde criminaliteit stopt vaak niet bij de gemeentegrens, maar overstijgt de regiogrens én zelfs de landsgrens.

Er is dus vaak sprake van samenhangende fenomenen, op verschillende niveaus in verschillende domeinen. We spreken hierbij ook wel van ongestructureerde problemen of wicked problems.

Ongestructureerde problemen zijn vraagstukken waarvoor nog geen oplossing voorhanden is. Er moet steeds opnieuw uitgevonden worden wat een doeltreffende aanpak kan zijn. Het is dus niet mogelijk vooraf een strategie te bepalen of uitwerking te bedenken.Bekijk de animatie om meer te weten te komen over ongestructureerde problemen.

Ongestructureerde problemen aanpakken

Ongestructureerde problemen zijn voor het veld (praktijk) en de systeemwereld (beleid/regels) waar we in zitten ingewikkeld om mee aan de slag te gaan. Ze overstijgen vaak de mogelijkheden die organisaties zelf hebben en de juiste oplossing bestaat nog niet. Veiligheidsvraagstukken waaronder opsporing, straf- en bestuursrechtelijk onderzoek en vervolging zullen gecombineerd moeten worden met zorgvraagstukken. En dat op verschillende niveaus (uitvoerend, beleidsmatig, strategisch, bestuurlijk).

Daarbij is het dus van belang om de juiste partijen met elkaar te verbinden in een netwerk, bestaande interventies met elkaar te combineren en daarnaast te innoveren. Maar waar begin je? En wat is je rol in het geheel?

Het CCV helpt graag

Het CCV helpt allereerst om de informatiepositie op orde te krijgen. De barrièremodellen van het CCV geven je vervolgens inzicht in de verschillende fenomenen. Met de integrale werkwijze ongestructureerde problemen kun je ten slotte de ongestructureerde problematiek daadwerkelijk aanpakken. Praktische aanwijzingen, tips en adviezen voor een specifieke aanpak van jeugdcriminaliteit vind je op de Wegwijzer jeugd en veiligheid.