Ga naar de inhoud

Of je nu scholieren wilt weerhouden om in hun pauze coffeeshops te bezoeken, gevaarlijke situaties door appende fietsers wilt voorkomen of ervoor wilt zorgen dat huiseigenaren goed onderhoud plegen. Als projectleider, beleidsmaker of toezichthouder ben je continu bezig het gedrag van jouw doelgroepen te sturen.

Ben je op zoek naar een aanpak die echt effectief is? Dan kan het gedragsteam van het CCV je helpen! Het team heeft brede en actuele kennis op het gebied van gedragsbeïnvloeding en nalevingsbevordering en leert je graag hoe je gedragskennis kunt toepassen in je eigen praktijk.

Onze medewerkers staan klaar om je te helpen om:

  • Jouw uitdagingen grondig te analyseren
  • De doelgroepen en ketens op gestructureerde wijze in kaart te brengen
  • Hierbij de best passende analysemethode te kiezen
  • Kansrijke aanpakken in beeld te brengen
  • Effectieve interventies te bedenken
  • De effecten van de interventies te meten.

Het gedragsteam boogt hierbij op meer dan tien jaar ervaring. De afgelopen jaren hielp het team onder meer verschillende departementen, markttoezichthouders, inspecties, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden met succes.

Recent deden we opdrachten voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, de NVWA, de ACM, de AFM, het UWV, de ISZW, de IND, de Belastingdienst, de Douane en de Kansspelautoriteit.

Informatie en contact 

Neem voor meer informatie contact op met CCV-adviseur Mirjam Prinsen, mirjam.prinsen@hetccv.nl, 06 52 638 751.