Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws

Nieuws

Filter nieuwsberichten

  ToeZine: Staatstoezicht op de mijnen vernieuwt

  28 maart 2017

  Met de maatschappelijke discussies over gaswinning in Groningen is het werk van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) actueler dan ooit. De toezichthouder op delfstoffenwinning houdt met ingang van dit jaar meer rekening met maatschappelijke sentimenten.

  lees meer

  Secondant: Omvang kindermishandeling in drijfzand

  27 maart 2017

  De omvangschatting van kindermishandeling is met een grote onzekerheid omgeven. Ook over de ernst van het misbruik kunnen vragen worden gesteld. Een brede maatschappelijke mobilisatie, met onder meer verplichte opvoeding van alle aanstaande ouders, lijkt dan ook weinig zinvol.

  lees meer

  Wet aanpak woonoverlast: VNG maakt modelbepaling APV

  27 maart 2017

  De VNG publiceert rond de zomer een modelbepaling die de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast gedragsaanwijzingen te geven. Dit nieuwe artikel in de Gemeentewet volgt op het akkoord van de Eerste Kamer met de Wet aanpak woonoverlast.

  lees meer

  Nieuwe interpretatiebesluiten rookbeheersingsinstallaties

  24 maart 2017

  Het deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen voor rookbeheersingsinstallaties. Het resultaat hiervan publiceert het deskundigenpanel Rookbeheersing van het CCV in 2 nieuwe interpretatiebesluiten. Dit zijn:

  lees meer

  Twitter als indicator voor sociale spanningen

  24 maart 2017

  Het CBS heeft onderzocht hoe berichten op Twitter gebruikt kunnen worden als indicator voor het meten van de stemming in de samenleving. Het resultaat is een eerste versie van de sociale spanningen-indicator. De indicator brengt in kaart welk deel van de dagelijkse berichten op Twitter over onrust of onveiligheid gaat.

  lees meer

  Secondant: Wat levert re-integratie van ex-gedetineerden op?

  22 maart 2017

  Gemeenten bieden ex-gedetineerden activiteiten rondom re-integratie aan. Zij bepalen zelf hoeveel tijd, geld en inspanning ze leveren. Secondant belicht de voornaamste lessen die uit een onderzoek naar re-integratie naar voren komen. Schulden, gebrek aan woningen en gebrekkige informatie-uitwisseling, zijn horden op de weg.

  lees meer