Product toegevoegd aan winkelmand

Nieuws

Nieuws

Filter nieuwsberichten

  Download nu uw campagnemateriaal Week van de Veiligheid

  16 augustus 2017

  Week 41 staat in het teken van de Week van de Veiligheid. Want met het invallen van de donkere dagen in oktober, neemt de kans op criminaliteit zoals een inbraak of overval toe. Gemeenten dragen hun steentje bij door in de Week van de Veiligheid activiteiten te organiseren voor inwoners en ondernemers. Het campagnemateriaal hiervoor kunt u downloaden op de website Week van de Veiligheid.

  lees meer

  Flying squad tegen jeugdoverlast Rotterdam

  15 augustus 2017

  Wanneer in Rotterdam de leefbaarheid en veiligheid in een buurt in het geding zijn, komt de flying squad in actie. Deze mobiele toezichtpost wordt sinds 1 juli ingezet in probleembuurten waar bijvoorbeeld jeugdbendes overlast veroorzaken of geweldsincidenten plaatsvinden.

  lees meer

  ToeZine: Agentschap Telecom ziet nu ook toe op vertrouwd digitaal zakendoen

  15 augustus 2017

  In een snel veranderende wereld kun je als toezichthouder niet stilzitten. Bij Agentschap Telecom kunnen ze erover meepraten. Waar deze toezichthouder op communicatiemiddelen zich vroeger vooral bezighield met het controleren van radiozenders in de ether, is dit agentschap inmiddels volop bezig met de consequenties van de voortschrijdende digitalisering.

  lees meer

  Secondant: 'Wij zijn geen kleerkasten die boos staan te kijken'

  14 augustus 2017

  Een horecasteward moet uit het juiste hout zijn gesneden. Met lef, psychologisch inzicht en een vlotte babbel. Secondant schrijft over de horecastewards die helpen om het Rotterdamse uitgaansgebied veilig te houden. Ze zijn een vraagbaak voor stappers en geven signalen door aan de politie. "Gastheerschap is onze primaire taak."

  lees meer

  Rotterdam enthousiast over alcohol-enkelband

  14 augustus 2017

  In Rotterdam is men lovend over de alcohol-enkelband, die daar sinds dit jaar bij wijze van proef wordt ingezet. Slaat de proef aan, dan wordt de alcohol-enkelband landelijk uitgerold. De proef vloeit voort uit de Wet middelenonderzoek geweldplegers, die sinds juli 2017 landelijk is ingevoerd. De proef met de alcohol-enkelband loopt ook in Gelderland en Overijssel.

  lees meer

  Handreiking UPD voor VBB-systemen gepubliceerd

  11 augustus 2017

  De handreiking voor het opstellen van een Uitgangspunten Document (UPD) voor Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen) is gepubliceerd op de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

  lees meer

  ToeZine: Grote behoefte aan toezicht op deeleconomie

  08 augustus 2017

  In de huidige maatschappij is delen de nieuwe manier voor het omgaan met producten en diensten. We delen onze auto, kleding, maaltijden en zelfs ons huis. Deze ogenschijnlijk positieve ontwikkeling brengt nadelen met zich mee: deelplatforms dreigen een monopoliepositie te verwerven, waardoor economische en maatschappelijke belangen in het gedrang komen.

  lees meer