Ga naar de inhoud

Brand­beveiliging

Als gebruiker van een gebouw ben je zelf verantwoordelijk voor de brandbeveiliging. Door gekwalificeerde bedrijven in te schakelen die werken met de certificatie- en inspectieschema's van het CCV weet je zeker dat je voldoet aan de wetgeving voor brandbeveiliging en brandveiligheidsnormen.

Bekijk keurmerken

Brandbeveiliging

Inspectie brand­beveiliging

Als gebruiker van een gebouw ben je volgens het Bouwbesluit 2012 verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand. Om er zeker van te zijn dat de brandbeveiliging aan de gestelde eisen voldoet, moet de brandbeveiliging in veel gevallen periodiek worden geïnspecteerd volgens het Bouwbesluit of volgens de verzekeraar.

Woningsprinkler­installaties

Het grootste gevaar voor mensen bij brand zijn de rook en hitte. Hoe langer een brand de tijd krijgt zich te ontwikkelen, des te gevaarlijker de omstandigheden voor mensen worden. Een woningsprinklerinstallatie bestrijdt een brand geheel automatisch, snel en effectief. Het zorgt dat de brand tot een ruimte beperkt blijft. Mensen in de brandende woning hebben hierdoor een veel grotere overlevingskans.

Opslag consumentenvuurwerk

Als je consumentenvuurwerk opslaat en verkoopt, dan ben je net als elke andere gebouweigenaar of -gebruiker verantwoordelijk voor de brandpreventie en de brandveiligheid. Als vuurwerkverkoper weet je dat een goede brandbeveiligingsinstallatie essentieel is. Daarmee waarborg je niet alleen de veiligheid van je klanten en personeel, maar ook de continuïteit van je bedrijf.

Rookbeheersings­installaties

Bij brand in een afgesloten ruimte binnen een gebouw ontwikkelt zich in de praktijk razendsnel een rooklaag. Deze rooklaag vormt het grootste gevaar voor mensen die zich op dat moment in een gebouw bevinden. Door het afvoeren van rook en warmte via een rookbeheersingsinstallatie lopen gebouwgebruikers, hulpverleners en gebouwen minder gevaar.

Ontruimings­alarminstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) alarmeert bij brand, bomalarm of andere calamiteiten en maakt een snelle en ordelijke ontruiming van een (deel van een) gebouw mogelijk. In veel gevallen is de ontruimingsalarminstallatie gekoppeld aan een brandmeldinstallatie.

Uitgangspunten­document brand­beveiliging

Het uitgangspuntendocument brandbeveiliging vormt de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Het doel van het document is afspraken over brandbeveiliging duidelijk vast te leggen tussen de gebruiker en de partijen die de kaders bepalen (zoals bevoegd gezag en verzekeraar).

Onderhoud blusmiddelen

Blusmiddelen zorgen dat bij brand de schade beperkt blijft tot de directe omgeving van de brand. Veel beginnende branden worden geblust met kleine blusmiddelen, waardoor de brandweer niet hoeft uit te rukken. Als gebouweigenaar of -gebruiker ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van de blusmiddelen. Vaak wordt gekozen voor onderhoud met CCV-keurmerk door een gekwalificeerd bedrijf.

Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken

Het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) versterkt de brandveiligheid door samenwerking. Door alle partijen te betrekken en gezamenlijk het stappenplan te volgen, zorg je dat er een goede samenhang is tussen verschillende brandveiligheidsmaatregelen. Dit helpt bij de realisatie van de veiligheid van mensen en beperkt bij brand de schade. Precies wat brandpreventie beoogt.

Brandmeld­installaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) moet een brand in een gebouw snel melden. De brandmeldinstallatie stuurt de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallatie aan. Voor jou als gebouweigenaar of -gebruiker is het van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is en op het cruciale moment werkt. Kies daarom voor aanleg en onderhoud met keurmerk. Een brandmeldinstallatie is soms verplicht volgens het Bouwbesluit.

Brandblusinstallaties

Een brandblusinstallatie, zoals een sprinklerinstallatie of een blusgasinstallatie, zorgt ervoor dat bij brand de schade beperkt blijft tot de directe omgeving van de brand. Hierdoor worden bedrijfsprocessen minder verstoord en komt de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar.

Opslag gevaarlijke stoffen

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Onderdeel van de vergunning zijn eisen aan de brandbeveiliging van de opslag. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat richtlijnen voor opslagbedrijven en bevoegd gezag om de vereiste brandbeveiliging te realiseren.

Sticker Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging op achterruit

Gekwalificeerde bedrijven

Wanneer je investeert in preventiemaatregelen, dan wil je graag zekerheid over de kwaliteit hiervan. Keurmerken van het CCV staan voor die kwaliteit. Het CCV beheert verschillende keurmerken voor de particuliere- en zakelijke markt. Er zijn ruim 2.200 gekwalificeerde bedrijven in Nederland.

Zoek gekwalificeerde bedrijven

Brandbeveiliging

Over certificeren

Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s. Certificatieschema’s borgen de kwaliteit van door leveranciers geleverde producten en diensten. Inspectieschema’s beoordelen de doeltreffendheid en de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Meer over certificeren