Ga naar de inhoud

Georganiseerde criminaliteit integraal aanpakken

Herken je dit? Verschillende professionals maken zich zorgen over een persoon of gezin. Er klopt ‘iets’ niet, ze weten alleen nog niet wat. Ze hebben een zogenoemd onderbuikgevoel of niet pluis-gevoel. Er ontbreekt ook nog veel informatie en daardoor is niet duidelijk of en waar het signaal of de signalen moeten worden belegd.

Vergrootglas met wiet voor huis. Ter illustratie van het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Het idee kan ontstaan dat er geen vat op de situatie te krijgen is. En de situatie als onoplosbaar wordt gezien. Bijvoorbeeld omdat er meerdere fenomenen samenkomen of omdat vermoed wordt dat er zowel sprake is van daderschap als slachtofferschap. Dit zorgt voor ongestructureerde problematiek.

Voor het veld en de systeemwereld waar we in zitten ingewikkeld om mee aan de slag te gaan. Ze overstijgen vaak de mogelijkheden die organisaties zelf hebben en de juiste oplossing bestaat nog niet. Speciaal voor dit soort situaties heeft het CCV de integrale werkwijze ongestructureerde problemen ontwikkeld.

Werkwijze

Met de integrale werkwijze ongestructureerde problemen helpt het CCV multidisciplinaire teams om in vijf stappen te bewegen van het opvangen van eerste signalen naar onderzoeken en weten wat er aan de hand is, beleidsontwikkeling, uitvoering van de aanpak en voortzetting van de aanpak.

Hierbij is niet onze systeemwereld leidend, maar de problematiek en haar profiel. Iedere vraag is voor ons uniek en we kijken steeds opnieuw naar het probleem. We kijken wat er nodig is en laten ons niet leiden door wat we al hebben. We verbinden preventie, repressie en zorg.

Met deze methode zorgen we ervoor dat professionals uit het werkveld, publiek en privaat, beleid en strategie en bestuurders gemotiveerd en geënthousiasmeerd worden om een rol te pakken. Het is namelijk een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

Meer informatie

Wil je meer weten over de integrale werkwijze ongestructureerde problemen? Neem dan contact op met CCV-adviseur Meike Lommers: meike.lommers@hetccv.nl.