Ga naar de inhoud

Inbraakbeveiliging

Ruim 40% van de ondernemers krijgt te maken met inbraak. Goede beveiliging van een bedrijfspand of woning helpt inbraak te voorkomen. Het CCV is eigenaar van het keurmerk BORG en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Daarnaast beheert het CCV in opdracht van het Verbond van Verzekeraars de VRKI 2.0.

Bekijk keurmerken

Keurmerk Particuliere alarmcentrale (PAC)

In het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) zijn criteria opgenomen voor het managementsysteem van particuliere alarmcentrales en videocentrales. Dit zijn bedrijven waar alarmsignalen en beelden binnenkomen waarbij met de klant afgesproken acties ondernomen worden.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het aantal woninginbraken in Nederland neemt al jaren af. Toch wordt er gemiddeld twee tot drie keer per uur een woninginbraak gepleegd.

BORG

BORG is een keurmerk dat staat voor goede bouwkundige- en elektronische inbraakbeveiliging. Veel ondernemers maken gebruik van BORG om hun waardevolle goederen te beschermen.

VRKI 2.0

De Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI) is een beproefd instrument om het inbraakrisico van bedrijfsgebouwen en woningen te bepalen. Onderdeel van de VRKI is een lijst met aantrekkelijke spullen. Op deze lijst staan goederen – variërend van aanhangwagens tot tabakswaren en zonnepanelen – met daarbij de vermelding of deze laag, middel, hoog of zeer hoog aantrekkelijk zijn voor criminelen.

Sticker Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging op achterruit

Gekwalificeerde bedrijven

Wanneer je investeert in preventiemaatregelen, dan wil je graag zekerheid over de kwaliteit hiervan. Keurmerken van het CCV staan voor die kwaliteit. Het CCV beheert verschillende keurmerken voor de particuliere- en zakelijke markt. Er zijn ruim 2.200 gekwalificeerde bedrijven in Nederland.

Zoek gekwalificeerde bedrijven

Brandbeveiliging

Over certificeren

Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s. Certificatieschema’s borgen de kwaliteit van door leveranciers geleverde producten en diensten. Inspectieschema’s beoordelen de doeltreffendheid en de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Meer over certificeren