Ga naar de inhoud

Arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting is het bewust werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang met als doel deze persoon uit te buiten.

Foto van een schoonmaakster. Ter illustratie van het CCV-dossier Arbeidsuitbuiting.

Arbeidsuitbuiting kan plaatsvinden in diverse branches, zoals horeca, land- en tuinbouw of transport. Ook in Nederland komen dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer voor. Naast schending van mensenrechten en wetgeving, is arbeidsuitbuiting strijdig met het stelsel van sociale zekerheid.

Arbeidsuitbuiting treft met name de zwakkeren op de arbeidsmarkt, zoals illegalen, minderjarigen en au pairs. Ook legale migranten zijn vaak slecht op de hoogte van hun rechten als werknemer. Dit maakt ze minder weerbaar tegen misbruik.

Rol gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor preventie, signalering, handhaving en hulpverlening, maar ook voor het opwerpen van barrières. Barrières om te voorkomen dat criminele organisaties of personen misbruik maken van legale structuren. Gemeenten hebben een aantal instrumenten om arbeidsuitbuiting tegen te gaan

Melden arbeidsuitbuiting

Het CCV is geen meldpunt voor arbeidsuitbuiting. Om misstanden of vermoedens te melden, kun je contact opnemen met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem.

Mensenhandel

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Voor meer informatie over de andere vormen van mensenhandel kun je hieronder doorklikken.