Ga naar de inhoud

Database Lokale Cyberprojecten

In deze database vind je cyberprojecten die de afgelopen jaren ontwikkeld zijn door gemeenten en samenwerkingsverbanden. Maak gebruik van de filters aan de rechterkant om een juiste selectie te maken. Doe er je voordeel mee om je eigen gemeente of regio cyberweerbaar te maken. Mocht je zelf nog een cyberproject hebben die in deze database opgenomen kan worden, stuur dan een mail aan Colin.Voetee@hetccv.nl.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.