Ga naar de inhoud

Digitaal veilig op weg naar de brugklas

Dit project van de VAR heeft als doel het digitaal weerbaar maken van jonge startende internetgebruikers (leerlingen van groep 7 en 8).

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR)
Doelgroep: Jongeren
Type cybercrime: Meest voorkomende vormen van cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer/Dader

Dit project van de VAR heeft als doel het digitaal weerbaar maken van jonge startende internetgebruikers (leerlingen van groep 7 en 8). Door deze kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven op speelse, laagdrempelige wijze te informeren en weerbaarder te maken, wordt getracht slachtofferschap in de toekomst te voorkomen.

Foto: De leerkracht en leerlingen van groep 8 van de Johannes Calvijnschool in Krimpen aan den IJssel. In het midden staat de regionaal portefeuillehouder cybercrime (cyberburgemeester) van de politie-eenheid Rotterdam, Martijn Vroom. Hij is burgemeester in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Omschrijving project

Leerlingen van de groepen 7 en 8 lopen risico’s in de digitale wereld. Een laagdrempelig bord- of kwartetspel wordt ontwikkeld om hen bewust te maken van de gevaren. Het spel wordt samen met een educatief programma gratis aangeboden aan de scholen. Hierdoor worden veel jonge internetters bereikt. Het spel en het educatieve programma zorgen voor een minimale belasting voor de leerkrachten.

Het spel kan zelfstandig, vooruitlopend op of naast Cyber24 van het CCV worden gespeeld. Ter gelegenheid van de Week van de Mediawijsheid (6-13 november 2020) hebben bijna 600 basisscholen in de regio Rotterdam dit spel ontvangen. Het spel kan ook tijdens een ouderavond gespeeld worden, zodat ook de ouders meegenomen worden in de digitale gevaren van kind en volwassene.

Meer informatie

Het eindproduct (spel en educatief programma) is gereed. Er volgt in 2021 nog een evaluatie. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Astrid de Jong, van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) via a.dejong4@rotterdam.nl

Lees in de factsheet ‘Digitaal veilig op weg naar de brugklas; HackShield het kaartspel’ meer over dit project.

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime