Ga naar de inhoud

Serious game cyberweerbaarheid laaggeletterden

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeenten Dordrecht/Coevorden
Doelgroep: Inwoners (laaggeletterden)
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Er wordt een fysiek spel ontwikkeld waarin het thema veilig online centraal staat. Een vrijwilliger speelt als spelbegeleider het spel samen met een laaggeletterde. Dit vindt plaats in een taalhuis, bibliotheek of in een andere organisatie in het sociaal domein. Het is van belang extra aandacht te geven aan kwetsbare groepen om hen te helpen zich veilig online te begeven.

Omschrijving project

De veilige omgeving van een fysieke game, zonder online component geeft de doelgroep de rust en daarmee de tijd om de situatie te begrijpen en vervolgens goede beslissingen te kunnen maken. Een hele belangrijke eerste stap naar zelfstandig én met zelfvertrouwen veilig online gaan.

In het te ontwikkelen spel komen deze onderwerpen naar voren:

  • Hoe controleer je of een website betrouwbaar is?
  • Welke persoons- (of bank)gegevens kun je wel en niet delen?
  • Wat doe je als je omgeleid wordt naar een iDeal of creditcard-omgeving?

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime