Ga naar de inhoud

DigiKamer voor gemeenten

Openbare ordeverstoringen vinden steeds vaker hun oorsprong in het digitale domein. Met deze pilot wil gemeente Breda, met inachtneming van de wettelijke privacyregels, meer gebruik maken van openbare bronnen voor het veilig houden van de stad.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Breda
Doelgroep: Gemeenten
Type cybercrime: Online ordeverstoringen
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Dader

Openbare ordeverstoringen vinden steeds vaker hun oorsprong in het digitale domein. Met deze pilot wil gemeente Breda, met inachtneming van de wettelijke privacyregels, meer gebruik maken van openbare bronnen voor het veilig houden van de stad. Denk aan het analyseren van social media sentiment, nieuwsberichten en overige openbare bronnen. Door een ‘DigiKamer’ in te richten met de juiste hard- en software, wordt een centrale plek gecreëerd waar men met digitale zoekvragen terecht kan en waar men van elkaar kan leren. Politie Breda is betrokken bij deze pilot. De pilot wordt nadrukkelijk niet ingezet om personen of groepen te monitoren.

Bekijk deze video voor een korte introductie van dit cyberproject

Omschrijving project

Door een DigiKamer in te richten met de juiste hard- en software, wordt een centrale plek gecreëerd waar men met digitale zoekvragen terecht kan. Hier brengen speciaal opgeleide collega’s (van bijvoorbeeld Toezicht & Handhaving) middels OSINT-technieken (Open Source Intelligence) bepaalde trends en bewegingen in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het vroegtijdig signaleren van aangekondigde rellen, aanhoudende buurtproblematiek of andere veiligheidsvraagstukken die online worden besproken en waardevolle informatie bieden voor de lokale veiligheidsaanpak.

Op basis van de OSINT-technieken kunnen algemene, preventieve en niet-persoonsgerichte interventies ingezet worden. Zoals bijvoorbeeld meer toezicht op een bepaalde risicolocatie of andere preventieve maatregelen. Naast het doen van OSINT-onderzoeken, biedt de DigiKamer een plek om creatief na te denken en te leren over de mogelijkheden die hedendaagse technieken bieden om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. In de ruimte kunnen ook partners uitgenodigd worden (bijv. Politie, Jeugdwerk, collega’s van andere afdelingen) om digitale vraagstukken te delen en bespreken.

Tenslotte biedt de DigiKamer een plek om online events te houden. Denk bijvoorbeeld livestreams over cybercriminaliteit voor inwoners/ondernemers. Zo wordt de DigiKamer op dit moment ook door politie ingezet.

Kortom, de DigiKamer biedt een multifuctionele, flexibele ruimte om als gemeente meer gebruik te maken van digitale mogelijkheden en openbare bronnen. Door de mogelijkheden van het internet beter te benutten, zal de dienstverlening van de gemeente verbeteren en een completer beeld geven van de veiligheidssituatie in de stad.

Meer informatie

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime