Ga naar de inhoud

Youth Cyber Team

Dit project richt zich op het versterken van de cyberweerbaarheid van kwetsbare jongeren uit 2 Arnhemse wijken: Presikhaaf en Malburgen.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Arnhem 
Doelgroep: Jongeren
Type cybercrime: Online fraude, phishing, geldezel
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Dit project richt zich op het versterken van de cyberweerbaarheid van kwetsbare jongeren uit 2 Arnhemse wijken: Presikhaaf en Malburgen. De jongeren die onderdeel willen zijn van het Youth Cyber Team van de gemeente Arnhem werpen zich als cyberspecialisten op als ambassadeurs van hun wijk. Door hun werkzaamheden – het weerbaar maken van jongeren en hun ouders – dragen zij bij aan het vergroten van de cyberveiligheid in hun wijk.

Omschrijving project

In de wijken Presikhaaf en Malburgen hebben veel bewoners een niet-Westerse afkomst en leven in onstabiele gezinssituaties. Jongeren worden op straat geronseld als zogenoemde geldezels. Daarnaast worden ze ook steeds vaker verleid tot het plegen van cybercriminaliteit. Waaronder online fraude, mensen online verleiden om phishinglinks te volgen en het afpersen van mensen via social media.

Onder regie van de gemeente Arnhem wordt samengewerkt met een tweetal organisaties voor jeugd- en jongerenwerk in Arnhem: Presikhaaf University en AM-Supportteam. Zij hebben de contacten en netwerken in deze kwetsbare wijken en zijn in staat om de Youth Cyber Team te formeren en begeleiden. Het Youth Cyber Team geeft jongeren die hierbij zijn aangesloten status en aanzien. Hierdoor gaan andere jongeren in de wijk inzien dat het niet noodzakelijk is om crimineel actief te zijn om status en aanzien te krijgen. Een ander doel van het project is dat het Youth Cyber Team na verloop van tijd ook andere YCT’s in de stad Arnhem of daarbuiten kan opleiden om zelf een soortgelijk team op te zetten (olievlekwerking).

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime