Ga naar de inhoud

Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Veenendaal in samenwerking met het KVO-B Veenendaal (BOV) en Stichting ICT Valley
Doelgroep: Mkb
Type cybercrime: Gijzelsoftware
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal heeft al jaren het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijfsterreinen (KVO-B) op orde. Binnen de KVO-B is cybersecurity nog geen meetbaar item. Het doel van dit project is het cybersecurity niveau meetbaar maken en naar betrokken bedrijven terug te koppelen. En om dit te valideren en te waarderen met een ‘digitale cybersecurity ster’ als onderdeel of aanvulling op het KVO-B. De inzet van de digitale ster wordt dan ook een wezenlijk onderdeel van het KVO-B traject.

Bekijk deze video voor een korte introductie van dit cyberproject

Omschrijving project

Veel ‘digitale gijzelsituaties’ komen door onvolkomenheden in de beveiliging van computers en netwerken en onoplettendheid van gebruikers. Aan de hand van een pilot worden deelnemende bedrijven gemonitord op cybersecurity, waaronder device en software vulnerabilities (kwetsbaarheden zoals LOG4J), website vulnerabilities, password-lekkages, phishing zwaktes, cyberbewustzijn en dergelijke. Hierdoor zijn de systemen meer up-to-date en de gebruikers beter op hun hoede.

Het doel is het meetbaar maken van het cybersecurity-niveau van zowel individuele ondernemers als het collectief. Om te komen tot validatie, wordt een digitale cybersecurity ster voor het KVO-B ontwikkeld. Dit product is 100% inzetbaar voor andere KVO-B groepen. Het kan via het CCV landelijk ingezet worden voor de KVO-B’s.

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime