Ga naar de inhoud

Cyberbuddies: van awareness naar adaptatie binnen het mkb

PVO regio Rotterdam zet cyberbuddies in om ondernemers maatwerkadvies te geven voor de basisbescherming tegen cybercrime.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: PVO regio Rotterdam
Doelgroep: Ondernemers
Type cybercrime: Meest voorkomende cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

PVO regio Rotterdam zet cyberbuddies in om ondernemers maatwerkadvies te geven voor de basisbescherming tegen cybercrime.

Omschrijving project

PVO regio Rotterdam wil met behulp van it-studenten bedrijfsbezoeken organiseren. De student geeft op basis van een analyse, maatwerkadvies en voert dat ook direct uit als dat mogelijk is. Dit gebeurt omdat uit evaluatie van andere bijeenkomsten is gebleken dat ondernemers blij zijn met tips, maar dat het nog heel lastig is om deze tips ook daadwerkelijk in te voeren in de eigen onderneming.

Als basis wordt een ‘digitaal fundament veilig ondernemen’ gebruikt. Dit zijn basiseisen om cybercriminelen te weren, zoals het installeren van de software-update en een passwordmanager.

Uit een eerste evaluatie met de cyberbuddies bleek dat ondernemers interesse in het onderwerp hebben maar vanwege de coronamaatregelen het lastig vinden om fysiek af te spreken. Een groot aantal heeft daarom via videobellen plaatsgevonden.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Lees de factsheet

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime