Ga naar de inhoud

Sterkere schakels versterken de keten!

Dit project ontwikkelt een methodiek waarbij de grote bedrijven de kleinere toeleveranciers ondersteunen bij het opschroeven van de informatiebeveiliging.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant
Doelgroep: Mkb
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffers

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dit geldt ook voor de cybersecurity in de keten van toeleveranciers van grote bedrijven. Grote bedrijven hebben over het algemeen meer financiële middelen en kennis in huis om de informatiebeveiliging op orde te hebben en te houden. Kleinere bedrijven hebben per definitie minder financiële middelen en kennis om dit te doen. Dit leidt tot kwetsbaarheden voor de gehele keten. Dit project ontwikkelt een methodiek waarbij de grote bedrijven de kleinere toeleveranciers ondersteunen bij het opschroeven van de informatiebeveiliging. Daar plukken de individuele bedrijven – en daarmee de gehele keten – de vruchten van.

Bekijk deze video voor een korte introductie van dit cyberproject

Omschrijving project

In het project gaan ze op 2 manieren vanuit de Citydeal experimenteren en leren in deze collegiale ketensamenwerking in de Hightech industrie. De daaruit verkregen best practices worden overdraagbaar en reproduceerbaar gemaakt voor andere ketens. De ondersteuning wordt geboden door:

  1. Hands-on ondersteuning vanuit het grote bedrijf bij de kleinere toeleveranciers.
  2. Eén-op-één ondersteuning van kleinere toeleverancier bij cybersecurity via een Shared Cyberprofessional.

Het beoogde resultaat is dat de cyberveiligheid daadwerkelijk is vergroot en er ‘whitepapers’ zijn opgesteld die verder kunnen worden verspreid. En er is een structurele Shared Cyberprofessional functie ingericht voor kleinere bedrijven. Dit kan door andere bedrijven in het land worden ingericht op basis van de door Avans Hogeschool opgestelde evidence-based methodiek.

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime