Ga naar de inhoud

Digitale veiligheid in de wijk

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Den Haag
Doelgroep: Bewoners algemeen, ondernemers
Type cybercrime: Meest voorkomende cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer, ouderen

Door binnen diverse organisaties digitale ambassadeurs te werven, wil gemeente Den Haag de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers vergroten.

Omschrijving project

De gemeente Den Haag wil samen met de politie en lokale organisaties inzetten op het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Denk hierbij aan bibliotheken, ondernemersverenigingen, sportverenigingen en buurthuizen. Dit doen zij door binnen deze organisaties digitale ambassadeurs te werven. Zij zijn een doorverwijspunt voor hun netwerk op het gebied van digitale criminaliteit, delen informatie en hebben een signalerende functie naar gemeente en politie over bepaalde geconstateerde zaken en fenomenen.

Aan het project wordt een kwalitatief onderzoekstraject verbonden dat wordt uitgevoerd door de Haagse Hogeschool.

Aan het einde van het project ligt er een ontwikkelde en geteste wijkgerichte aanpak om de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers te vergroten. Daarmee ontstaat een actief netwerk van digitale ambassadeurs verspreid over diverse wijken van Den Haag die het handelingsperspectief van hun buurtgenoten vergroten door hen van de juiste informatiekanalen te voorzien.

“De inzet van digitale ambassadeurs kan zeker helpen bij de bewustwording van de risico’s op deze vorm van criminaliteit en de aanpak ervan.”

Politiechef Van Musscher

Bron: omroepwest.nl

Meer informatie

Dit project loopt nog. Wil je meer informatie, neem dan contact op met gemeente Den Haag, Jesse van Velzen jesse.vanvelzen@denhaag.nl

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime