Ga naar de inhoud

Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid

Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant wil zijn 32 gemeenten ondersteunen op het gebied van Digitale Veiligheid. Ze willen goedwerkende cyberinterventies aanbieden en hen zoveel mogelijk ontzorgen.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant
Doelgroep: Gemeenten
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffers

Vooral in kleinere gemeenten met een beperkt aantal medewerkers is vaak geen tijd en capaciteit om een cyberinterventie te implementeren. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant wil zijn 32 gemeenten ondersteunen op het gebied van Digitale Veiligheid. Ze willen goedwerkende cyberinterventies aanbieden en hen zoveel mogelijk ontzorgen.

Bekijk deze video voor een korte introductie van dit cyberproject

Omschrijving project

De verschuiving van criminaliteit van het fysieke naar het digitale domein vraagt een transitie binnen de afdelingen veiligheid van de gemeenten. Nu is binnen de gemeenten veelal nog het beeld dat de taken rondom Cyber bovenop het steeds grotere takenpakket van de lokale veiligheidsadviseur komen. Met dit project worden gemeenten ondersteund door een Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid. Dit Expertteam:

  • Volgt de ontwikkelingen en kent de stakeholders en de activiteiten/interventies/campagnes op het vlak van Digitale veiligheid.
  • Verzorgt de nieuwsbrief Digitale veiligheid Oost-Brabant.
  • Organiseert een jaarlijks terugkerend Symposium Digitale Veiligheid Oost-Brabant.
  • Kan gemeenten op weg helpen en ondersteunen bij het formeren van een lokale werkgroep digitale veiligheid.
  • Kan gemeenten op weg helpen bij het uitrollen van landelijk ontwikkelde interventies en campagnes.

Met het regionaal aanpakken van het thema Digitale veiligheid kunnen zij enerzijds het vliegwiel zijn om er wél lokaal mee aan de slag te gaan en anderzijds kunnen zij gemeenten ontlasten en – met deskundigheid vanuit het Expertteam – op weg helpen bij deze transitie.

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime