Ga naar de inhoud

Friese agrarische sector cyberproof

Met dit project wil de gemeente Leeuwarden de digitale weerbaarheid van de agrarische sector verhogen door het onderdeel te maken van de kwaliteitszorgsystemen.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Leeuwarden
Doelgroep: Ondernemers
Type cybercrime: Meest voorkomende cybercrime
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Gemeente Leeuwarden wil de digitale weerbaarheid van de agrarische sector verhogen door het onderdeel te maken van de kwaliteitszorgsystemen. In samenwerking met regionale onderwijsinstellingen wil men de agrariërs voorlichten en handelingsperspectief geven.

Omschrijving project

De agrarische sector is steeds meer gemechaniseerd door de inzet van melkrobots, koelcellen en automatische toevoer van voeding en medicijnen. De apparaten worden door een beperkt aantal leveranciers geleverd en uit onderzoek blijkt dat deze apparaten zeer kwetsbaar zijn voor digitale criminaliteit. De impact van digitale criminaliteit op een agrarisch bedrijf kan groot zijn.

Met dit project wil de gemeente Leeuwarden de digitale weerbaarheid van de agrarische sector verhogen door het onderdeel te maken van de kwaliteitszorgsystemen. In samenwerking met regionale onderwijsinstellingen wil men de agrariërs voorlichten en handelingsperspectief geven, onder andere door middel van een IT-scan en een speciaal ontwikkelde webpagina voor de agrariër en roadshows/webinars gericht op de agrarische sector.

Media

Meer informatie

Lees meer over deze specifieke brancheaanpak in de City Deal factsheet en kijk of het project om de agrarische sector cyberproof te maken iets is voor jouw gemeente. Heb je vragen, neem dan contact op met Grethe Faber van gemeente Leeuwarden via grethe.faber@leeuwarden.nl.

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime