Ga naar de inhoud

Ambassadeursnetwerk mkb op cybercriminaliteit

Met behulp van de ‘digitaal ambassadeur’ wil PVO Amsterdam-Amstelland onder andere de aangiftebereidheid en het inzicht bij ondernemers welke maatregelen zij kunnen nemen verhogen en de totale schade van cybercrime in het bedrijfsleven verlagen.

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: PVO Amsterdam-Amstelland
Doelgroep: Ondernemers
Type cybercrime: Meest voorkomende cybercrime
Type aanpak: Preventief/Repressief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

Met behulp van de ‘digitaal ambassadeur’ wil PVO Amsterdam-Amstelland onder andere de aangiftebereidheid en het inzicht bij ondernemers welke maatregelen zij kunnen nemen verhogen en de totale schade van cybercrime in het bedrijfsleven verlagen.

Omschrijving project

In de aanpak van PVO Amsterdam-Amstelland gaat het erom dat ondernemers hun kennis en ervaringen over digitale veiligheid rechtstreeks kunnen overbrengen naar andere on­dernemers. Dat beklijft beter dan dat deze informatie vanuit de overheid wordt gegeven. De ondernemers worden via de bedrijveninvesteringszones (BIZ) geselecteerd, getraind en ge­certificeerd op het onderwerp cybersecurity en cybercrime. Deze ondernemers kunnen als cyberambassadeur fungeren voor hun BIZ en/of branche. Het doel van het project is het verhogen van de aangiftebereidheid, een verhoogd inzicht bij ondernemers welke maatregelen zij kunnen nemen, verlaging van de totale schade van cybercrime in het bedrijfsleven en het opzetten van het herstel van hun bedrijfsproces na een aanval.

Meer informatie

Is het ambassadeursnetwerk ook wat voor jouw gemeente? Lees de facsheet en neem contact op met gemeente Amsterdam, Hester Diemer, coördinator PVO Amsterdam-Amstelland, h.diemer@amsterdam.nl, 06-83632865.

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime