Ga naar de inhoud

Digitaal Veilig in Limburg

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Initiatiefnemer: Gemeente Heerlen namens de Taskforce Cyber Limburg in samenwerking met het Platform Veilig Ondernemen Limburg/ Expertisecentrum Cyberweerbaarheid
Doelgroep: Mkb, inwoners, jongeren
Type cybercrime: Divers
Type aanpak: Preventief
Aanpak gericht op: Slachtoffer

De Taskforce Cyber Limburg is een gemeentelijk initiatief. Het is een samenwerking van meer dan 16 gemeenten in Limburg. De Taskforce werkt daarin samen met partners zoals politie, OM, Provincie Limburg, PVO/ECCW en de Veiligheidsregio’s. Doel is om te komen tot een gezamenlijk cyberbeleid met gezamenlijke prioriteiten, preventieve acties en budget. De wens is om gezamenlijk en uniform naar buiten te treden waar dat effectief is. Daarnaast ondersteunen en coördineren ze de lokale behoefte en invulling.

Omschrijving project

Binnen het project wordt het volgende gerealiseerd:

  • Een ‘paraplu’ voor gemeentelijke cyberinitiatieven in de vorm van een (digitaal) platform voor burgers/ondernemers in Limburg waar allerlei beschikbare diensten, informatie en websites bij elkaar staan en toegankelijk worden gemaakt (intelligente zoekfunctionaliteit).
  • Gerichte actie naar specifieke doelgroepen. Daarbij wordt aandacht besteedt aan slachtofferpreventie én daderpreventie.

Dit is de basis voor een gezamenlijke ‘kapstok’ (digitaalveiliginlimburg.nl) om de komende jaren gerichte activiteiten uit te voeren.

Meer informatie

Logo van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Dit is een project dat behoort bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime