Ga naar de inhoud

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Criminelen plegen misdrijven om hier geld en/of macht aan over te houden. Dit gebeurt vaak in netwerken: flexibele samenwerkingsverbanden die per gelegenheid tot stand komen.

Vergrootglas met wiet voor huis. Ter illustratie van het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Drugshandel is daar een voorbeeld van. Drugshandel bestaat niet zonder de inkoop van grondstoffen voor de productie van drugs, de productie zelf en de opslag van drugs. Het bedrijfsmatig organiseren van al deze stappen bestempelen deze illegale activiteiten als ‘georganiseerde criminaliteit’.

Het CCV heeft over verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit uitgebreide webdossiers beschikbaar:

Ondermijning

Voor een succesvol bedrijfsproces en verdienmodel, maken criminelen gebruik van diensten van legale bedrijven en dienstverleners. Zo raken de onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dat zorgt voor onveilige situaties. Het ontwricht de maatschappelijke structuren en uiteindelijke de rechtsstaat. Een ander woord voor deze maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit is ondermijning. Op de website van de Rijksoverheid staat ook veel informatie over ondermijning.

Bestuurlijke aanpak

Georganiseerde criminaliteit wordt door veel partijen aangepakt. De politie en het Openbaar Ministerie richten zich op het strafrechtelijk aanpakken van criminelen. De aanpak van de maatschappelijke effecten van georganiseerde criminaliteit is een taak van het openbaar bestuur. Dit wordt ook wel de bestuurlijke aanpak genoemd. Hierbij is een grote rol weggelegd voor gemeenten.

De bestuurlijke aanpak wordt echter vaak als complex ervaren, omdat georganiseerde criminaliteit zich vaak als ongestructureerde problemen aandienen. Door de verwevenheid van de onderwereld en bovenwereld volstaat alleen het sluiten van een pand bijvoorbeeld niet om effectief op te treden tegen ondermijning. Er is meer nodig om ondermijning structureel aan te pakken. Het CCV helpt gemeenten met advies en ondersteuning om de aanpak vlot te trekken.

Gemeenten kunnen in dit webdossier terecht voor meer informatie over:

Gerelateerd