Ga naar de inhoud

Handreiking Communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten

De 'Handreiking communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten' is een tool voor het beperken of voorkomen van maatschappelijke onrust na geweldsincidenten door in te zetten op effectieve communicatie.

Het hulpmiddel is toepasbaar voor communicatiemedewerkers in het veiligheidsdomein, zoals politie en gemeente.

Doel

Het doel is met effectieve communicatie maatschappelijke onrust na een ernstig geweldsincident te voorkomen of te beperken.

Doelgroep

De handreiking is oorspronkelijk geschreven voor communicatiemedewerkers bij de politie, maar het is ook goed te gebruiken voor communicatiemedewerkers bij andere organisaties in het veiligheidsdomein.

Aanpak

In de nasleep van een (ernstig) geweldsincident kan er maatschappelijke onrust ontstaan. Dit kan leiden tot gevoelens van onveiligheid, die zich kunnen uiten in verschillende emoties (onrust, angst, boosheid, frustraties). Effectieve communicatie draagt bij aan het beperken van deze maatschappelijke onrust. 
De handreiking biedt professionals in het veiligheidsdomein een stappenplan om te komen tot een effectieve communicatie tijdens of in de nasleep van een (ernstig) geweldsincident. In de handreiking komen aan bod: het opbouwen van een analyse, welke communicatiestrategie vervolgens is toe te passen en het opbouwen van een effectieve boodschap.

Uitvoerende organisatie(s)

De handreiking is opgesteld door Politie Nederland.

Werkzame elementen

Geen of slechte communicatie kan maatschappelijke onrust verergeren. Wanneer communicatie effectief is, leidt dit tot het verminderen of het beperken van die maatschappelijke onrust. Burgers krijgen informatie over de situatie en wat de veiligheidsprofessionals er aan doen. Dit kan een gunstig effect hebben op de veiligheidsbeleving van de burger.

Evaluatie

De handreiking is niet geëvalueerd. Het is echter van belang om bij het communiceren rekening te houden met het niveau waar je naar kijkt (straat-buurt-wijk-stad). Hoe hoger het niveau des te terughoudender je moet zijn bij het communiceren over veiligheid. Kijk voor meer tips over de invloed van communicatie op de veiligheidsbeleving bij communicatie onder ‘Wat is het probleem?’

Beschikbaar materiaal / links