Ga naar de inhoud

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties.

In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen.

Doel

Doel van het project is een afname van het aantal geweldsdelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impact criminaliteit) door de 600 zwaarste criminele veelplegers. Zij zijn verantwoordelijk voor een grote hoeveelheid misdrijven zoals overvallen, straatroof, woninginbraak en geweldsdelicten. Deze delicten hebben een grote impact op Amsterdamse bewoners en ondernemers.

Doelgroep

De primaire doelgroep bestaat uit de 600 meest criminele veelplegers (vooral jongens tussen de 15 en 24 jaar). Ze zijn veelvuldig met politie en justitie in aanraking gekomen, hebben vaak al hulpverleningstrajecten doorlopen en gaan niet (meer) naar school of werk. Secundaire doelgroep zijn de broertjes en zusjes en/of kinderen van daders.

Aanpak

Het project werkt met een integraal plan van aanpak met interventies uit drie pijlers:

 • Lik-op-stuk: snel en consequent straffen. Versnelling van de strafrechtketen.
 • Zorg: het screenen van de veelplegers om beter inzicht te krijgen in de psychische gesteldheid, het verstandelijke vermogen en leefpatroon van de dader. Een passend plan van aanpak met een hulp- en zorgtraject op maat (bij voorkeur als onderdeel van de straf).
 • Instroombeperking: een gezinsaanpak om de instroom van (minderjarige) broertjes, zusjes en/of kinderen daders in een crimineel circuit te beperken.

Uitvoerende organisatie(s)

De Aanpak Top600 is een integrale samenwerkingsvorm tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties.

Werkzame elementen

 • Scherpe focus op 600 individuen.
 • Een privacyconvenant.
 • Een volledig basisdossier per individu (aangeleverd door zes kernpartners)
 • Een integraal plan van aanpak met interventies uit de drie pijlers: lik-op-stuk, zorg en instroombeperking

Evaluatie

Sinds de start van het project tot en met januari 2013 zijn 1.895 criminele jongeren op de lijst aangehouden. De daling van 59 procent minder aanhoudingen is als volgt verdeeld:

 • Woninginbraak -51 procent
 • Straatroof -66 procent
 • Openlijk geweld -75 procent
 • Overval -61 procent
 • Zware mishandeling -29 procent
 • Moord / doodslag -41 procent

Beschikbaar materiaal / links