Ga naar de inhoud

Drugs in Kleur – Rotterdam

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk.

Tijdens het ‘schouwen’ van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kan men afspraken maken over de aanpak.

Doel

Het verhogen van de leefbaarheid en het tegengaan van fysieke verloedering. Het meer specifieke doel is het verkleinen van de afstand tussen politie en burger door overlast, en dan specifiek drugsoverlast, gezamenlijk aan te wijzen in de wijk.

Doelgroep

De buurtbewoners

Aanpak

Er was behoefte aan een normeringsysteem dat inzichtelijk maakte en objectiveerde wat er precies speelde in de wijk Oude Westen. Aangezien politie en bewoners vaak een ‘verschillende taal spreken’ was er een instrument nodig om subjectieve zaken objectief te kunnen beschrijven.

Wijkagenten, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, gemeente en bewoners gaan gezamenlijk op gezette tijden de wijk in om de balans op te maken. Tijdens deze schouw geven ze op een kaart aan of er in de wijk drugs, of sporen van drugs aanwezig zijn. Ook kan men op de kaart de ernst van de situatie aangeven door een corresponderende kleur te kiezen. Deze varieert van groen (geen overlast) tot paars (meeste overlast). Enkele factoren die van invloed zijn op de mate van overlast: de aanwezigheid van overlastgevende personen, ‘stille getuigen’ zoals spuiten of zilverpapier, en het totaalbeeld. De overlastplekken van een wijk komen met de ingekleurde kaart in beeld, waarna men afspraken kan maken over de aanpak.

De Drugs in Kleur aanpak verloopt aan de hand van de volgende zes stappen:

 1. Voorbereiding
 2. Vaststellen van indicatoren en teksten
 3. Praktische zaken
 4. Testfase
 5. Aan de slag
 6. Nazorg

Uitvoerende organisatie(s)

 • Politie
 • Woningbouwcorporaties
 • Welzijnswerk
 • Gemeente
 • Buurtbewoners

Werkzame elementen

Buurtbewoners zijn actief betrokken in het aanwijzen van drugsoverlast en andere vormen van overlast en/of criminaliteit. Met Drugs in Kleur participeren buurtbewoners in de aanpak tegen (drugs)overlast en criminaliteit. Hierdoor ontstaat er daadwerkelijke interactie tussen de politie en de buurtbewoners.

De beleving van de buurtbewoner staat centraal. Dat wat hij of zij als onveilig ervaart wordt meegenomen en krijgt vervolgens een ‘kleur’. Met deze input pakt de gemeente de probleemgebieden integraal aan waarbij het probleem, zoals gedefinieerd door de buurtbewoner, centraal staat.

Evaluatie

Drugs in Kleur is het onderwerp van een masterscriptie van een studente sociologie. Deze scriptie richtte zich op de buurttevredenheid en de drugsoverlast. De conclusie was dat het een effectieve aanpak is: in 2003 had 56 procent van de bewoners in het Oude Westen een probleem met drugs en in 2006 nog maar 28 procent. Ook de buurttevredenheid nam in die jaren fors toe en heeft het project het probleem van de drugsoverlast objectief gemaakt. Daarnaast is de aanpak te omschrijven als een vorm van community crime prevention: het met elkaar (bewoners, politie, instanties) voorkomen van overlast in een buurt.

Beschikbaar materiaal / links