Ga naar de inhoud

Jeugdboa – Ede

De gemeente Ede heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangesteld die zich sinds 2012 specifiek richten op jeugd en jeugdoverlast.

Foto van een man die aan de rechterkant in een tunnel loopt, met links op de wand van de tunnel een schaduw van een dinosaurus. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheidsbeleving.

Inmiddels hebben ook Apeldoorn, Veenendaal en Almere de zogenoemde Jeugdboa’s aangesteld. De Jeugdboa’s hebben een theoretische en praktische opleiding gevolgd, waaronder de cursussen Multicultureel Vakmanschap, Straatcultuur & Jeugdgroepen en Vroegsignalering. Een Jeugdboa kan zowel preventief als repressief optreden. Hij werkt wijkoverstijgend en houdt het overzicht op jeugdgroepen. 

Doel

De aanpak Jeugdboa heeft als doel om sneller zicht te krijgen op jeugdgroepen (preventief) en duidelijke grenzen te stellen aan het gedrag van jongeren (repressief). 

Doelgroep

Jongeren, al dan niet in samengestelde groepen, zijn de doelgroep van de Jeugdboa’s . In een  samenwerkingsconvenant tussen politie en (gemeentelijk) Toezicht is afgesproken dat de Jeugdboa zich richt op hinderlijke en overlastgevende groepen (shortlistmethodiek). De politie richt zich op de zwaar overlastgevende en criminele groepen.

Aanpak

Jeugdboa’s werken wijkoverstijgend in verband met de toegenomen mobiliteit van de jongeren. De Jeugdboa kan een relatie opbouwen met de jongeren(groepen) waardoor ze, ondanks het uniform, veel informatie over de jongeren krijgen. Deze wordt gedeeld met de ketenpartners om te komen tot een zorgaanpak.

Voor het in kaart brengen van de jeugdgroepen en de verschillende rollen binnen een jeugdgroep gebruikt de gemeente Ede van de ‘Plus, Min Mee methodiek’. Van iedere geprioriteerde jeugdgroep wordt op een whiteboard ieder groepslid gepositioneerd:

  • Plus jongeren met een positieve inslag
  • Mee jongeren die beïnvloedbaar zijn en meelopen
  • Min jongeren met een negatieve inslag

De Jeugdboa werkt integraal aan de volgende thema’s: Aanpak hangplekken, school en veiligheid, alcohol, zorg- en risicosignalen en schoolverzuim.

Uitvoerende organisatie(s)

  • Gemeente
  • Ketenpartners (o.a. politie, jeugdwerk, verslavingszorg e.d.)

Werkzame elementen

Jeugdboa’s treden zichtbaar op tegen jeugdoverlast, ze spreken jongeren aan op antisociaal gedrag en verbaliseren daar waar nodig. Jeugdboa’s treden niet alleen op wanneer het fout gaat met de jongeren, ook juist als het goed met ze gaat maakt de jeugdboa een praatje en houdt het contact. Hierbij werken de jeugdboa’s wijkoverstijgend waarbij kennen en gekend worden het motto is. Het beleid van de jeugdboa’s is gericht op een meersporenaanpak waar integraal wordt ingezet op de problematiek van de in kaart gebrachte jongeren. Dit zorgt voor een balans tussen preventie en repressie.

Evaluatie

De aanpak jeugdboa is nog niet geëvalueerd en is daarmee nog practice-based. De aanpak steunt op opgedane praktijkervaringen. Dat wil niet zeggen dat de aanpak niet ‘werkt’, de aanpak jeugdboa is goed beargumenteerd en heeft heldere uitgangspunten verwoord in een helder projectplan. Over de effectiviteit is nog niets bekend. Proces- en effectevaluaties moeten nog uitwijzen of de aanpak jeugdboa bewezen effectief is.

Beschikbaar materiaal / links

Jeugdboa’s te Ede