Ga naar de inhoud

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN.

Doordat BIN-leden, de politie en de gemeente op een eenvoudige manier (via e-mail) informatie met elkaar uitwisselen, kan er gericht worden gewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid. Zo vermindert de criminaliteit en worden wijkbewoners bij het werk van de politie en gemeente betrokken.

Doel

Het BIN is vooral bedoeld om de communicatie tussen burgers, politie en de gemeente te stimuleren gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. De gemeente gebruikt het systeem echter ook om berichten te plaatsen.

Doelgroep

Primaire doelgroep is de burger. Andere partijen zijn de gemeente en de politie.

Aanpak

Door via e-mail onderling informatie uit te wisselen over bijvoorbeeld verdacht gedrag, vernielingen of misdrijven, kan iedereen een steentje bijdragen aan het veiliger en leefbaarder maken van de buurt. Het BIN draait vooral om de communicatie tussen burger en politie.

De gemeente pakt waar nodig zaken op, denk hierbij onder andere aan vernieling en verloedering. Politie en gemeente sturen relevante informatie naar de daarvoor aangestelde BIN-coördinator. Deze stuurt vervolgens een BIN-bericht per e-mail door naar de BIN-leden. BIN-leden kunnen hier op reageren door de e-mail te beantwoorden. Vervolgens stuurt de BIN-coördinator de antwoorden door naar de politie en/of de gemeente.

Uitvoerende organisatie(s)

Politie en de gemeente s’ Hertogenbosch in samenwerking met de burger.

Werkzame elementen

  • Burger interactie stimuleert gevoel voor verantwoordelijkheid bij de burger. De burger kan nu zelf iets doen aan veiligheid en wordt niet in het ongewisse gelaten over hoe het er voor staat in de wijk.
  • Politie en de gemeente laten aan de burger zien daadwerkelijk iets te doen aan onveiligheid in de wijk.
  • Beleving van de burger komt meer centraal te staan dan ‘slechts’ de objectieve (meetbare) veiligheid.

Evaluatie

De aanpak is geëvalueerd door studenten Integrale Veiligheid van de Avans Hogeschool. Daarvoor is nauw samengewerkt met de afdelingen Onderzoek en Statistiek en Openbare Orde en veiligheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Enkele ervaringen uit deze evaluatie:

  • De samenwerking tussen gemeente, politie en de burger verbeterde dankzij het BIN-project.
  • Volgens de politie heeft het BIN-project zich bewezen in het verbeteren van de relatie tussen politie en burgers.
  • Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over het BIN-systeem. Het is gebruiksvriendelijk en heeft een heldere, overzichtelijke lay-out.
  • E-mail voldoet volgens de meeste deelnemende burger om informatie te zenden. Zij hebben geen behoefte aan social media. De professionals willen wel graag het BIN systeem koppelen aan social media (o.a. twitter en facebook)
  • Deelnemers gaven aan zich bewuster te zijn geworden van het niveau van veiligheid in de wijk.
  • Het grootste deel van de respondenten heeft nog nooit gereageerd op een BIN-melding, omdat zij geen informatie hadden om te melden.
  • Dankzij de meldingen geven deelnemers aan bewuster te zijn geworden van veiligheid in hun eigen buurt en meer preventieve maatregelen te nemen.

Beschikbaar materiaal / links

Bosschenaren helpen politie door Buurt Informatie Netwerk