Ga naar de inhoud

Trainen omgaan met straatcultuur

Diverse organisaties en gemeenten bieden medewerkers of inwoners trainingen aan om te leren omgaan met jongeren uit de straatcultuur.

Doel

Het leren om jongeren uit de straatcultuur te corrigeren, zodat politiemensen, toezichthouders en docenten zich veiliger voelen bij het aanspreken van jongeren.

Doelgroep

Politiemensen, toezichthouders, docenten of ieder ander die een jongerengroep wil corrigeren die op straat overlast pleegt of intimiderend overkomt.

Aanpak

De methode Kaldenbach draait om het aanleren van andere strategieën dan die meestal in je opkomen. Kernwoorden zijn: vriendelijk contact leggen, duidelijk zijn en gebruik maken van respect, regels en autoriteit.

Er zijn twee stijlen te onderscheiden bij het aanspreken van jongeren in de straatcultuur:

  1. De ‘judo-aanpak’ (die jongeren een eervolle uitweg biedt): om het doel te bereiken is het in de straatcultuur soms nodig om rekening te houden met het eergevoel.
  2. Een duidelijker ‘karate-aanpak’. Soms is het nodig om méér (fysieke of psychische overtuigings)kracht gebruiken: de hardere, confronterender karate-aanpak.

Beide stijlen zijn af en toe nodig. Om effectief te zijn is het nodig om beide stijlen te beheersen.

Uitvoerende organisatie(s)

Politiemensen, toezichthouders, docenten

Werkzame elementen

Het werkbare bestanddeel is het feit dat personen leren hoe zij met bepaalde situaties om moeten gaan wanneer zij geconfronteerd worden met overlast. Kennis over de straatcultuur en het trainen met een acteur lijken de werkbare elementen.

Evaluatie

Niet bekend.

Beschikbaar materiaal / links