Ga naar de inhoud

Buurt Bestuurt (Rotterdam)

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top 3 van problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken.

De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. In twaalf Rotterdamse deelgemeenten zijn bijna vijftig comités van Buurt Bestuurt actief.

Doel

Burgers worden bij Buurt Bestuurt op een eenvoudige manier bij de veiligheid in hun buurt betrokken. Wanneer bewoners invloed kunnen uitoefenen op de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in hun buurt en zich daarbij serieus genomen voelen, wordt de veiligheidsbeleving een stuk beter.

Daarnaast kunnen de professionals veel leren van de inbreng van bewoners. Bewoners weten het beste wat er speelt in hun buurt. Door bewoners bij Buurt Bestuurt te betrekken worden ze zelfredzamer, en door actieve samenwerking worden de buurtproblemen écht aangepakt.

Doelgroep

Buurt Bestuurt is geschikt voor bewoners en professionals, ondernemers en andere instellingen die zich betrokken voelen bij hun buurt.

Aanpak

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen bepalen welke problemen in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. De bewoners geven aan wat de problemen zijn en de professionals geven aan wat zij kunnen doen om die problemen op te lossen. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat bewoners zelf kunnen doen.

Bewoners raken zo actief betrokken bij hun buurt en de beschikbare uren van de professionals kunnen effectiever worden ingezet. Belangrijk is dat bewoners en professionals dezelfde informatie hebben en elkaar makkelijk kunnen vinden. Communicatielijnen moeten kort zijn en resultaten snel teruggekoppeld worden. Het gebied waarop Buurt Bestuurt betrekking heeft mag niet te groot zijn. Er is aanpak op maat nodig, want de problemen kunnen per straat verschillen.

Buurt Bestuurt begint met een enquête onder bewoners. Dit is de zogenaamde 0-meting ofwel het uitgangspunt. In deze fase worden actieve bewoners gezocht. Zo’n 10 tot 15 bewoners vormen daarna samen met de professionals een buurtcomité. Dit comité komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. Ook andere buurtbewoners kunnen bij zo’n bijeenkomst langskomen. Gezamenlijk stellen zij een top3 problemen op.

Afhankelijk van aangedragen problemen schuiven andere partijen aan. Gaat het over het vuil op straat, komt bijvoorbeeld het reinigingsbedrijf Roteb langs. Na een paar maanden wordt de enquête herhaald om te weten of en welke resultaten er zijn behaald.

Uitvoerende organisatie(s)

Buurt Bestuurt is overal toe te passen waar actieve buurtbewoners en professionals zijn, die samen de veiligheid en leefbaarheid in de buurt willen verbeteren.

Werkzame elementen

Zes B’s vergroten de kans op succes:

  • Buikpijnfactor: Buurtbewoners en professionals moeten zich zorgen maken over de problemen in hun buurt.
  • Buurtgevoel: De schaal van de buurt moet aansluiten op de beleving van de betrokken bewoners. De problemen aan te pakken zijn binnen een afgekaderd, relatief klein, gebied.
  • Bekendheid: Burgers moeten zien en merken dat zij invloed kunnen uitoefenen op het bestrijden van de problemen in hun buurt. Ze worden serieus genomen en er wordt gewerkt aan de door hen ervaren problemen.
  • Betekenis: Wat is Buurt Bestuurt voor de bewoners en professionals? Praat hierover zodat er geen verwachtingen worden geschept die toch niet uitkomen. De problemen die op tafel komen moeten worden opgelost met de mensen aan tafel en de buurtbewoners.
  • Bijzondere mensen: Of Buurt Bestuurt goed loopt, blijkt sterk beïnvloed te worden door de kwaliteit van sleutelfiguren op belangrijke posities, zowel aan de kant van de professionals als aan de kant van de burgers. Zorg ervoor dat deze personen actief worden binnen Buurt Bestuurt en dat zij hun netwerk gebruiken.
  • Blijvende aandacht: Buurt Bestuurt en de relaties tussen de verschillende betrokkenen vragen om permanent onderhoud. Blijf dus in de buurt en de mensen investeren.

Evaluatie

Buurt Bestuurt is een goede manier van samenwerken in de wijk blijkt uit de evaluatie ‘De bijzondere belofte van Buurt Bestuurt’ van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. Wel wordt de potentie in de praktijk nog niet helemaal waargemaakt. Een paar actieve bewoners doen mee aan het project, maar de rest van de buurt is nauwelijks betrokken.

Volgens de onderzoekers is een stevige investering in de ontwikkeling van de betrokken mensen noodzakelijk. Daarnaast moet de manier van problemen inventariseren en het stellen van prioriteiten worden verbreed. Ook moet kritisch worden gekeken naar de buurten waar Buurt Bestuurt kan werken.

In 2011 won Buurt Bestuurt de Publieke Veiligheid Award 2011. De jury waardeerde vooral de inzet en betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving. De jury: “Zestig nationaliteiten werken samen. Daar kunnen de Verenigde Naties nog wat van leren.”

Beschikbaar materiaal / links

Film Buurt Bestuurt in Rotterdam Delfshaven