Ga naar de inhoud

Om zeker te weten of de brandmeldinstallatie waarschuwt als er brand uitbreekt, is het belangrijk de installatie goed te beheren en onderhouden. Het Bouwbesluit verplicht zelfs om de brandmeldinstallatie te onderhouden. In NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties staat hoe brandmeldinstallaties moeten worden onderhouden en beheerd. Bedrijven die onderhoud van een brandmeldinstallatie met CCV-keurmerk uitvoeren staan op vakman.

Onderzoek onderhoud BMI

Begin 2020 is onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het onderhoud van brandmeldinstallaties zonder inspectieplicht. Het onderzoek is uitgevoerd onder 305 opdrachtgevers (klein en groot). Uit het onderzoek blijkt dat opdrachtgevers het CCV-keurmerk voor onderhoud van de brandmeldinstallatie belangrijk vinden. Bovendien krijgen bedrijven die brandmeldinstallaties onderhouden met CCV-keurmerk hogere beoordelingen dan andere onderhoudsbedrijven. Op de pagina met de resultaten van het onderzoek vind je ook tips voor onderhoudsbedrijven.