Ga naar de inhoud

Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN ISO/IEC 17065 van brandmeldinstallaties, om daarmee aan te tonen dat de geleverde installatie voldoet aan de voorschriften in NEN 2535.

Het certificatieschema is gericht op het certificeren volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065 van het onderhoud van brandmeldinstallaties, om te waarborgen dat het onderhoud voldoet aan de voorschriften in NEN 2654-1.

Certificatieafspraken