Ga naar de inhoud

Brandmeld­installaties

Een brandmeldinstallatie (BMI) moet een brand in een gebouw snel melden. De brandmeldinstallatie stuurt de ontruimingsalarminstallatie, liften of blusinstallatie aan. Voor jou als gebouweigenaar of -gebruiker is het van belang dat de brandmeldinstallatie betrouwbaar is en op het cruciale moment werkt. Kies daarom voor aanleg en onderhoud met keurmerk. Een brandmeldinstallatie is soms verplicht volgens het Bouwbesluit.

Een brandmelder aan het plafond

Automatische brandmeldinstallatie

Een automatische brandmeldinstallatie detecteert brand en de ontruimingsalarminstallatie waarschuwt via optische en akoestische signalen dat aanwezigen moeten vluchten. Bovendien kan de brandmeldinstallatie zijn doorgeschakeld zijn naar een alarmcentrale of de brandweer. Verder kan de brandmeldinstallatie de brandblusinstallatie inschakelen die de verspreiding van vuur en rook beperkt of zelfs helpt te voorkomen.

Brandmeldinstallatie: certificeren of niet

Op deze plek staat een YouTube-video. Het tonen van de video kan ertoe leiden dat YouTube persoonlijke gegevens zoals je IP-adres verwerkt en/of cookies op jouw apparaat zet. Wil je de video op deze pagina bekijken, dan moet je hiervoor eerst expliciet toestemming geven door onze marketing cookies te accepteren. Je kunt de video ook bekijken via YouTube.com.

Aanleg en onderhoud brandmeldinstallatie met keurmerk

Bedrijven die volgens de certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties werken, hebben bewezen dat zij goede brandmeldinstallaties leveren, installeren of onderhouden. Zij kennen de normen en hebben verstand van brandmeldinstallaties. Indien aan alle eisen is voldaan, geven ze bij oplevering of na onderhoud van een brandmeldinstallatie een certificaat af. Met dit certificaat is direct duidelijk dat jouw brandmeldinstallatie aan alle eisen voldoet. Dit certificaat kun je ook overleggen aan de gemeente, de brandweer of je verzekeraar als zij hierom vragen.

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In tabel 1 van het Bouwbesluit staat bij welke gebruiksfunctie een brandmeldinstallatie verplicht is. In het kort: als de mensen in het gebouw moeten worden geholpen om eruit te komen is een brandmeldinstallatie verplicht. Een brandmeldinstallatie ontdekt de brand snel en waarschuwt de aanwezigen en soms ook de brandweer.

In tabel 1 van het Bouwbesluit staat ook welk type brandmeldinstallatie je moet hebben: automatisch of niet-automatisch, met volledige bewaking of met gedeeltelijke bewaking. Bovendien staat er of je een inspectiecertificaat nodig hebt.

Inspectie van de brandmeldinstallatie

Laat je brandmeldinstallatie ook inspecteren. Een onafhankelijke inspecteur beoordeelt de brandmeldinstallatie samen met andere maatregelen die je hebt getroffen. Zo kijkt hij bijvoorbeeld of de doormelding naar de brandweer goed verloopt en of het onderhoud goed wordt uitgevoerd. In het inspectierapport staat of de brandbeveiliging en de gekozen installatie passen bij jouw situatie. En zo niet, wat je dan kunt verbeteren. Als alles in orde is, ontvang je het inspectiecertificaat waarmee je aantoont dat je aan de wet voldoet. Dit certificaat is belangrijk voor de gemeente, de brandweer of je verzekeraar en voor je bedrijfscontinuïteit.

Ontwerp

Een goed ontwerp is het halve werk. Een uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor de brandmeldinstallatie en de ontruimingsalarminstallatie zorgt ervoor dat de installatie past bij het gebruik van het gebouw en voorkomt dat je de installatie later moet aanpassen. Een fout herstellen in de installatie is altijd duurder dan een goed ontwerp. Zoek een brandbeveiligingsadviseur voor een ontwerp met CCV-keurmerk of lees meer over het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging met CCV-keurmerk.