Ga naar de inhoud

Aan welke normen moet een brandmeldinstallatie voldoen?

Paneel brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Brandmeldinstallaties met CCV-keurmerk moeten worden aangelegd volgens NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen. Het CCV publiceert veel gestelde vragen over NEN 2535 en interpretatiebesluiten om toepassing van NEN 2535 in de praktijk te verbeteren.

Onderhoud aan brandmeldinstallaties met CCV-keurmerk moet worden uitgevoerd volgens NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties.

Het CCV beheert 3 certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties:

  • Het CCV-certificatieschema Leveren brandmeldinstallaties
  • Het CCV-certificatieschema Installeren brandmeldinstallaties
  • Het CCV-certificatieschema Onderhoud brandmeldinstallaties

De certificatieschema’s zijn te downloaden vanaf de pagina Brandmeldinstallaties. Voor meer informatie over productcertificatie kan je terecht bij de certificatie-instellingen.