Ga naar de inhoud

Beeldmerken brandbeveiliging

Sinds 2021 moet het beeldmerk ook op het onderhoudsrapport staan.

Kleine brandblusser

Het CCV heeft drie beeldmerken om aan te tonen dat er bij het leveren en installeren van de brandmeldinstallatie en bij het onderhoud aan de brandmeldinstallatie onder certificatie gewerkt is.

Sinds 2021 moet het beeldmerk ook op het onderhoudsrapport staan. De certificatie-instellingen zien toe op het juiste gebruik van de certificatiemerken.

BMI leveren

Beeldmerk leveren
Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat de gecertificeerde brandmeldinstallatie waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CCV- certificatieschema leveren Brandmeldinstallaties voldoet.


BMI installeren

Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat de gecertificeerde installatiewerkzaamheden waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CVV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallatie voldoen.

BMI onderhoud

Het merk geeft aan dat er gerechtvaardigd vertrouwen aanwezig is dat het gecertificeerde onderhoud aan brandmeldinstallaties waarvoor het merk toegepast wordt aan de gestelde eisen volgens het CCV-certificatieschema Onderhoud Brandmeldinstallatie voldoet.