Ga naar de inhoud

Wijkaanpak

In dit dossier vind je meer informatie om met Design Thinking van het CCV criminele activiteiten in wijken te verminderen.

Zijn er in jouw gemeente ook verloederde wijken waar weinig sociale samenhang heerst, maar wel overlast en verschillende vormen van criminaliteit voorkomen, zoals diefstal, overvallen, drugscriminaliteit? Door een opeenstapeling van problemen in deze kwetsbare wijken ontstaat er een voedingsbodem voor criminele activiteiten.

Verbeter de wijk met Design Thinking

Door de jaren heen zijn er veel verschillende aanpakken ingezet om deze problemen op te lossen. Vaak waren dit de traditionele systeemgerichte, kennisgerichte en politiek-bestuurlijke benaderingen. Bewoners of criminelen speelden hier geen of een kleine rol in. De ontwerpgerichte wijkaanpak met Design Thinking van het CCV brengt daar verandering in.

Ontwerpgerichte wijkaanpak

De ontwerpgerichte wijkaanpak maakt gebruik van Design Thinking; een methode én mindset voor innovatie. In deze aanpak worden de uitgangspunten uit Perspectief bieden van het Verwey Jonker Instituut concreet uitgewerkt. De bouwstenen die hierin worden genoemd, vormen een nieuw beleidskader voor de aanpak van gebieden met een opstapeling van opgaven: niet de plek, maar de mens staat centraal. Dat is precies waar Design Thinking ook over gaat. Het zet juist de leefwereld van wijkbewoners centraal.

Met Design Thinking onderzoek je samen met professionals, bewoners, ondernemers, jongeren en bijvoorbeeld ook (ex) criminelen stapsgewijs wat er nodig is om de wijk positief te veranderen.

De methode denkt in oplossingen en betrekt mensen om wie het gaat. Het ademt co-creatie, concrete acties en creatieve werkvormen. Deze manier van werken leent zich vooral goed voor maatschappelijke vraagstukken waar veel partijen bij betrokken zijn en waar niemand de oplossing heeft of kan afdwingen. Dit geordende proces leidt tot nieuwe invalshoeken om een probleem op te lossen. Volg de stappen van Design Thinking en werk zo met elkaar toe naar een vitale en veilige wijk. 

Het CCV helpt

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelde het CCV de ontwerpgerichte wijkaanpak met Design Thinking. Een aanpak waar je als betrokken professionals samen met bewoners, jongeren, ondernemers en andere belanghebbenden onderzoekt wat nu de echte pijnpunten in de wijk zijn: zien, horen en voelen (Sprint 1). En samen naar oplossingen zoekt die werken en blijvend zijn.

Met elkaar doorloop je 7 stappen, ook wel sprints genoemd. Bij elke sprint gebruik je de opbrengsten uit de vorige sprint om verder te komen. Je zet daarbij verschillende werkvormen in om de antwoorden te krijgen die je nodig hebt. Deze wijkaanpak eindigt met oplossingen of interventies waar draagvlak voor is en die in de praktijk getoetst zijn. De wijk wordt stapsgewijs vitaler en veiliger; fijn om te wonen, te werken en te zijn. Dat wil toch iedereen?!

Wil je ook Design Thinking inzetten? Lees meer over de sprints die je moet zetten. Houd ook de sleutelfactoren goed in de gaten om succesvol te zijn in elke sprint.

Meer weten

Het CCV begeleidt je natuurlijk graag bij een ontwerpgerichte wijkaanpak. We zijn graag jouw procesbegeleider en klankbord. Meer weten? Neem contact op met Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl, 06 25 12 96 40.