Ga naar de inhoud

Aanpak Escalatie gemeente Oldambt, inclusief meldpunt zorg en overlast

Het Oldambster Escalatiemodel is volgens Gebiedsgebonden Politiewerk ingericht. Het maakt onderdeel uit van de nieuwe veiligheidsstructuur. Hier komen alle veiligheidslijnen samen om in te spelen op de rolverdeling binnen de veiligheids- en zorgproblematiek. Het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO) heeft een centrale positie binnen de veiligheidsstructuur en het Oldambster Escalatiemodel.

Doel

Het doel van de veiligheidsstructuur is om problemen aan de voorkant op te lossen. Het MZO heeft daarin de doelen:

 • (vroegtijdige) signalering;
 • de overlast in de buurt doen stoppen;
 • zorg verlenen aan zorgbehoevende buurtbewoners.

Het Oldamster escalatiemodel zorgt voor duidelijkheid over onderlinge werkafspraken tussen professionals: Wie treedt in welke rol op? Wie is waar verantwoordelijk voor? Wat gebeurt er wanneer zorg stagneert? En wat gebeurt er wanneer er sprake is van een onveilige situatie?

Doelgroep

Alle veiligheidspartners dit betrokken zijn bij veiligheids- en zorgkwesties werken samen binnen de veiligheidsstructuur en het escalatiemodel. Bij het MZO kunnen inwoners, (keten)partners en bestuurders meldingen doen over kwetsbare inwoners in de buurt.

Aanpak

Binnen de gemeente Oldambt hebben 4 ontwikkelingen geleid tot het Oldambtster Escalatiemodel:

 • Oldambt is Gebiedsgebonden Politiewerk verder gaan ontwikkelen. Dit houdt in dat het politiewerk binnen een bepaalde wijk, buurt of dorp wordt uitgevoerd door een vaste groep politieagenten vanuit één vestiging van dat gebied. Het idee is dat de politie zo meer zaken preventief oplost.
 • Andere gemeenten hebben ook een vorm van Gebiedsgericht Werken ingevoerd.
 • Zorg heeft een prominentere rol binnen de veiligheidsstructuur gekregen door de decentralisaties van 2015.
 • Het Veiligheidshuis Groningen raakt vaker bij zowel zorg- als veiligheidsvraagstukken betrokken.

De verschillende zorg- en veiligheid-overleggen vinden binnen de veiligheidsstructuur plaats. Op deze wijze komen alle lijnen bij elkaar. Trends, problemen of casuïstiek worden gezamenlijk besproken en verder opgepakt. Daarvoor is het tactisch veiligheidsoverleg in het leven geroepen.

Het Meldpunt Zorg en Overlast (MZO) is het eerste aanspreekpunt voor meldingen van inwoners, (keten)partners en bestuurders over:

 • inwoners die verward overkomen;
 • vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van inwoners;
 • signalen van afwijkend gedrag;
 • overlast door jongeren;
 • (extreme) overlast van lawaai, stank, vervuiling of agressie veroorzaakt door mensen in de buurt;
 • intimidatie in de buurt.

Het MZO doet onderzoek naar de melding en vraagt informatie op bij samenwerkingspartners, zoals de gemeente, woningcorporatie, politie en zorginstanties. Op basis van de informatie maakt het MZO afspraken (met de buurtbewoners en de betrokken partners) om tot een oplossing te komen. Het MZO bewaakt de afhandeling, houdt contact met de melders en geeft advies wat er gedaan kan worden bij (toekomstige) zorgelijke situaties en overlast.

Meer informatie