Ga naar de inhoud

Regio Rijnmond: Risico Radar Ondermijning

Een ondermijningsbeeld maken, is nu nog vooral handwerk. Met de Risico Radar Ondermijning (RRO) komt daar binnenkort verandering in. De RRO automatiseert veel van het werk. Met de RRO kunnen analisten van een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en gemeenten effectiever werken. Ze krijgen sneller een beeld van de ondermijning in hun gebied (hotspots).

De Risico Radar geeft indicatoren van ondermijning op basis van wetenschappelijke kennis, verzamelt data uit openbare bronnen en laat die informatie vervolgens zien op een kaart van de gemeente. Met als resultaat een overzicht van hotspots met risico op ondermijnende criminaliteit.

Uit een zogenaamde Design Sprint is een prototype is voortgekomen. Dit prototype is getoetst door experts van het RIEC Rotterdam en gemeenten. Het prototype wordt nu, in opdracht van RIEC Rotterdam, doorontwikkeld door Shinto Labs en Bureau Beke.

Organisatie

Na de doorontwikkeling van het prototype gaan gemeenten binnen de regio van RIEC Rotterdam ermee aan de slag.

Gemeenten kunnen de RRO gebruiken als tool om realtime inzicht te krijgen in ondermijnende criminaliteit. Gemeenten kunnen daarna zelf actie ondernemen, gaan samenwerken met lokale veiligheidspartners of opschalen naar het RIEC.

Informatieproduct

Binnen de RRO wordt gebruik gemaakt van openbare bronnen. Er zit dus geen privacygevoelige data in de radar. De tool is daarom snel toegankelijk om inzicht te geven in trends. De Risico Radar geeft geen inzicht in specifieke panden, personen of bedrijven. De inzichten uit de RRO kunnen een startschot zijn voor verder onderzoek naar zulke objecten, personen of bedrijven.

Openbare bronnen

De Risicoradar brengt verschillende openbare bronnen samen. Bijvoorbeeld data afkomstig van het CBS, Kamer van Koophandel en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze data is te zien in gebieden van 100 x 100 m binnen gemeenten.

Een belangrijk thema binnen de RRO zijn criminogene branches. Dit zijn branches die volgens onderzoek van Bureau Beke te maken hebben met een verhoogd risico op ondermijnende activiteit. Binnen de Risico Radar kan bijvoorbeeld een oververtegenwoordiging van zo’n branche binnen een gemeente, ten opzichte van andere gemeenten worden getoond. Ook een sterke toename van het aantal bedrijven binnen een branche binnen een gemeente kan een signaal zijn. Wanneer er opvallend veel bedrijven in een bepaalde branche gevestigd zijn in een gemeente, of wanneer het aantal gevestigde bedrijven binnen die branche snel is veranderd, wordt er een signaal weergegeven in het dashboard van de RRO.

Vergelijken

Het is mogelijk om verder in te zoomen op specifieke gemeenten. Informatie binnen gemeenten kan worden weergegeven op een kaart, in een raster van 100 x 100 m, maar ook in een aantal grafieken. De analist kan dan zien hoe de verschillende criminogene branches zich ontwikkeld hebben binnen de gemeente.

Deze informatie wordt extra waardevol, als je die vergelijkt met andere gemeenten. Ook dat is dus mogelijk binnen de RRO. Je kunt zelf kiezen met welke gemeenten je wilt vergelijken. Bijvoorbeeld een gemeente met evenveel inwoners of een gemeente met eenzelfde oppervlakte. Bovendien kun je zelf selecteren welke criminogene branches relevant zijn.

Doorontwikkeling prototype

Op dit moment wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling van het prototype van de RRO.

  • De gebruikte indicatoren en databronnen worden aangevuld met andere indicatoren en openbare data.
  • Er wordt gezocht naar een manier waarop de RRO optimaal kan aansluiten op de manier van werken van analisten van een RIEC en gemeenten.

Tijdens dit proces geeft een klankbord groep feedback op de ontwikkelingen. Deze feedback wordt vervolgens gebruikt om de RRO waar nodig bij te sturen en het traject verder in te richten. De klankbordgroep bestaat uit experts uit gemeenten, onderzoeksinstituten, politie en het Openbaar Ministerie.

Kijk voor meer informatie over de RRO op shintolabs.nl.