Ga naar de inhoud

  Achtergrond

  Professionals in de gemeente hebben vaak het gevoel dat sociaaleconomische ontwikkelingen in wijken van invloed zijn op andere problemen. Gangbare statistische gegevens geven echter vaak een vertekend en achterhaald beeld van de wijk.

  De gemeente Almere heeft daarom de zogenaamde Straatkubus ontwikkeld. Het is een monitoringssysteem dat door het combineren van verschillende data, vroegtijdig problemen op het gebied van leefbaarheid signaleert en informatie op zo’n manier ontsluit dat het aansluit bij de dagelijkse praktijk van professionals.

  Met de Straatkubus krijgen professionals van de gemeente snel grip op sluipende problematiek. Zij kunnen een probleemanalyse die voorafgaat aan een interventie met behulp van de Straatkubus beter en sneller uitvoeren. De interventie kan daardoor sneller en met meer rendement worden ingezet.

  Organisatie 

  De Straatkubus is een hulpmiddel bij het vroegtijdig signaleren van leefbaarheidsproblemen door de gemeente. Het is daarnaast een communicatie-instrument.

  Het objectieve beeld dat ontstaat door het combineren van data helpt het gesprek met partners en bewoners over trends en ontwikkelingen in bepaalde gebieden te voeren: Wat zien we? Wat heeft aandacht nodig? Hoe kunnen we samenwerken om (mogelijke) problemen op tijd aan te pakken? Het heeft een grote meerwaarde voor de samenwerkingsrelaties met partners in de stad.

  Zie voor meer informatie over de gemeente Almere ook het voorbeeld over het ‘Veiligheids Informatie Systeem’ van de gemeente Almere. Data uit dit systeem kunnen ook ingevoerd worden in de Straatkubus.

  Informatieproduct

  De Straatkubus combineert gemeentelijke informatie over bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling en werkloosheid met informatie van andere partijen, zoals informatie over huurschulden van woningcorporaties of over zorgconsumptie van zorgverleners. Het resultaat hangt af van de informatie die erin wordt gestopt.

  De ingevoerde en beschikbare data zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Bevolkingskenmerken en woningvoorraad
  • Sociaaleconomische situatie en armoede(preventie)
  • Veiligheid en binding
  • Sociale ondersteuning en welzijn
  • Milieu-incidenten en meldingen overlast openbare ruimte
  • Waardeontwikkeling woningvoorraad

  De Straatkubus presenteert deze gecombineerde gegevens eenvoudig en overzichtelijk op een kaart. Inzoomen is tot op straatniveau (6-cijferige postcode) mogelijk.

  Screenshot dashboard straatkubus: In de linker navigatie kan aangevinkt worden welke gegevens op de kaart gecombineerd worden.

  Privacy

  De gemeente Almere waarborgt de privacy door een protocol dat voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierin staat onder meer dat de getoonde gegevens in de Straatkubus niet herleidbaar zijn naar personen.

  Daarnaast heeft een beperkt aantal beleidsmedewerkers en gebiedsmanagers toegang tot alle indicatoren die in de Straatkubus beschikbaar zijn. De toegang tot specifieke data kan voor andere functies worden beperkt. Lokale partners en andere niet-geautoriseerde medewerkers kunnen betrokken worden bij de analyses en in aanwezigheid van een geautoriseerde medewerker kunnen zij de data inzien.

  Abonnement

  Geïnteresseerde gemeenten kunnen bij de gemeente Almere een licentie van een jaar afnemen die recht geeft op gebruik van de online omgeving van de Straatkubus. Zij kunnen dan ook eigen datasets invoeren. Op dit moment maken de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hier gebruik van.