Ga naar de inhoud

Diverse gemeenten: Veilig Ondernemen in Beeld

Veilig Ondernemen in Beeld (VOiB) is een monitor die criminaliteit in, om en tegen het bedrijfsleven op bedrijventerreinen, kantoorgebieden en winkelgebieden inzichtelijk maakt. Op basis van gegevens uit VOiB kunnen lokale, regionale en landelijke bestuurders in 1 oogopslag zien welke veiligheidsproblemen zich voordoen.

Aan de hand van deze gegevens kan ook informatie over specifieke gebieden en specifieke delicten inzichtelijk gemaakt worden. Ook kan de effectiviteit van bestaande instrumenten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) beter in kaart worden gebracht. Sturing op lokaal en nationaal niveau wordt hierdoor eenvoudiger; bestuurders kunnen gericht actie ondernemen.

Organisatie

VOiB is ontwikkeld door het CCV in samenwerking met het Verweij-Jonker Instituut. Het CCV levert al enkele jaren rapportages en cijfers aan de Platforms Veilig Ondernemen (PVO’s) op basis van de gegevens uit de monitor. De PVO’s zijn dan ook de belangrijkste doelgroep van VOiB, daarbij aangesloten zijn;

  • Politie
  • Justitie
  • Gemeenten
  • Brancheorganisaties en ondernemers.

Informatieproduct

De VOiB-monitor is gebaseerd op gegevens van bronnen die afkomstig zijn van publieke en private partijen. Door deze informatie slim te combineren, ontstaat inzicht in criminaliteit rond en tegen het bedrijfsleven. Binnen VOiB zijn alle bedrijventerreinen, kantoorgebieden en winkelgebieden (met een minimum van 20 bedrijfsvestigingen) in Nederland opgenomen.

Voor al deze terreinen brengt VOiB het aantal delicten alsmede het type delicten, waaronder cybercrime, drugshandel/vervaardiging, winkeldiefstal, diefstal uit/van autovoertuigen, straatroof, geweldsmisdrijven en overlast in beeld. Daarnaast kun je met VOiB een verdiepingsslag maken, zodat je bijvoorbeeld specifiek inzage krijgt in het (type) delicten rond horecagelegenheden.

Het CCV levert al enkele jaren regiospecifieke rapportages en cijfers aan de PVO’s op basis van gegevens uit de monitor. Een PVO heeft de mogelijkheid om de frequentie van de rapportages af te stemmen op de eigen wensen. Naast de standaard duiding kunnen PVO’s ook eigen vragen stellen voor verdiepende informatie over criminaliteit in de regio. Daarbij kun je denken aan: een trendanalyse van het aantal en type delicten per type onderneming alsmede incidentdichtheid van alle terreinen binnen de regio. Het ook mogelijk om regiospecifieke data toe te voegen. De VOiB-rapportages worden door de PVO’s onder andere gebruikt om:

  • Inzicht te krijgen in de objectieve veiligheidssituatie van de verschillende gebieden in de eigen gemeente/regio.
  • Eenheid en overzicht in de veelheid aan beschikbare cijfers aan te brengen.
  • Vergelijkingen te maken tussen veilige en minder veilige gebieden.
  • Op basis van informatie richting te geven aan lokaal of regionaal beleid (sturingsinformatie).
  • Als input voor het opzetten van bijeenkomsten/projecten.
  • Als aanjager voor het verbeteren van het ondernemersklimaat.