Ga naar de inhoud

Modelprotocol ondermijning

Om effectief beleid te ontwikkelen, is goede basisinformatie waardevol. Het is daarom belangrijk te weten welke informatie en signalen je wel en welke je niet mag delen of gebruiken binnen je gemeente.

Dat geldt ook voor de aanpak van ondermijning. Om je daarbij te helpen, is een modelprotocol ontwikkeld. Het is een handleiding waarin staat beschreven hoe je op de juiste wijze, volgens het wettelijk kader, met informatie omgaat. 

Handleiding modelprotocol ondermijning

Het modelprotocol Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning biedt medewerkers een praktische werkwijze voor het verwerken van gegevens binnen een gemeente. Het modelprotocol bevat een checklist waarmee stapsgewijs wordt beoordeeld of een signaal betrekking heeft op ondermijning. In de checklist in de eerdere versie van dit protocol werd de focus op een specifieke groep personen gelegd. Dat kan bijdragen aan stigmatisering en is daarom verkeerd. Om die reden is het protocol aangepast. In dit webdossier vind je de actuele versie ervan.

Aanleiding

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over de rol van gemeenten in de bestuurlijke en integrale aanpak van ondermijning. Eén van de adviezen was het opstellen van een protocol privacy voor het uitwisselen van gegevens binnen gemeenten. Dit modelprotocol ondermijning is uiteindelijke mede tot stand gekomen door bijdragen van de landsadvocaat en de gemeente Rotterdam.

In dit dossier lees je hoe het modelprotocol ondermijning werkt en hoe je signalen herkent en of het signaal in aanmerking komt voor een signaalanalyse. Een overzicht van wet- en regelgeving als het gaat om privacy en gegevensuitwisseling, helpt je verder. Ook laten we een aantal goede praktijkvoorbeelden van gemeenten zien en geven we antwoord op veelgestelde vragen. Verder vertellen we je meer over het Netwerk voor gemeenten, waar je kennis met elkaar kunt delen over de aanpak van ondermijning.